تجاری‌سازی نانولوله‌‌های کربنی

پیشگامی ملی فناوری‌ نانوی ایالات متحده آمریکا، مباحث مطرح شده در یک نشست تبادل‌نظر فنی که در تاریخ ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملی هوا- فضای این کشور برگزار گردید را منتشر کرده است.

پیشگامی ملی فناوری‌ نانوی ایالات متحده آمریکا، مباحث مطرح شده در یک نشست تبادل‌نظر فنی که در تاریخ ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملی هوا- فضای (NASA) این کشور برگزار گردید را منتشرکرده است. این مباحث در قالب گزارش جدیدی با عنوان «شناخت آینده نانولوله‌های کربنی: چالش‌ها، فرصت‌ها و مسیر تجاری‌سازی» منتشر شده است. در این نشست، تعدادی از متخصصان مطرح ملی در حوزه نانولوله‌های کربنی، موانع فنی تولید نانولوله‌های کربنی را بحث و بررسی و شناسایی کرده و راهکارهای رفع این موانع را ارائه نمودند.
بر اساس این گزارش، برخی از موضوعات عمومی و پتانسیل اولویت‌های تحقیق و توسعه آینده عبارتند از:

  •  افزایش تلاش‌های مربوط به تولید، کنترل کیفیت و افزایش مقیاس تولید
  •  بهبود خواص مکانیکی و الکتریکی مواد حجیم مبتنی بر نانولوله‌های کربنی به منظور نزدیک کردن این خواص به خواص نانولوله‌های کربنی منفرد
  •  استفاده اثربخش‌تر از شبیه‌سازی و مدل‌سازی به منظور ارائه دیدگاه‌هایی در خصوص اصول فرایند رشد نانولوله‌های کربنی
  •  بهبود شناخت خواص مواد حجیم حاوی نانولوله‌ی کربنی در مقیاس‌های بزرگ‌تر
  •  تفاهم‌نامه‌ها و اطلاعات استاندارد به منظور راهنمایی آزمایش محصولات مبتنی بر نانولوله‌ی کربنی با کاربردهای تجاری
  •  ارزیابی‌های چرخه حیات به منظور تعیین سطح آمادگی تجاری
  •  استفاده از مشارکت بخش خصوصی و دولتی یا سایر همکاری‌ها برای منسجم‌کردن منابع و تخصص‌های مربوط به حل چالش‌های فنی و تسریع تجاری‌سازی

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.

 www.nano.gov