پرداخت بیش از۴۷ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۵۷۵۳ محقق نانو در فروردین ۹۴

ستاد توسعه فناوری نانو در فروردین ماه ۱۳۹۴مبلغ ۴۷,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵۷۵۳ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به استاد راهنمای پایان نامه های دانشجویی، مقالات علمی پژوهشی و مقاله‌های ارائه شده در کنگره‌های خارجی و مقالات ISI بوده که تا آخر بهمن ماه ۱۳۹۳ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در کنگره‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

توجه:
پرداخت باقی مانده حمایت تشویقی پایان نامه دانشجویانی که در همایش‌های ذیل شرکت کرده‌اند و پایان نامه دفاع شده آنها در ستاد نانو داوری و تایید شده است، در حال پیگیری بوده و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

  • سومین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی ایران؛
  • دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران؛
  • دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران؛ هشتمین سمینار پیل سوختی ایران؛
  • اولین کنفرانس آسیایی نانو

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۷۸۴ ۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۲۷۳ ۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی ۳۲۴ ۱,۵۷۰,۸۰۰,۰۰۰
مقالات ارائه شده در کنگره خارجی ۱۰۱ ۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰
سایر ۲۶ ۳۰۵,۱۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۴۲۴۵ ۴۱,۲۶۲,۶۰۰,۰۰۰
جمع ۵۷۵۳ ۴۷,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.
فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد