پیش‌بینی بازار جهانی صنعت نانو کامپوزیت زیرکُنیا

در سال ۲۰۱۴ میلادی، حجم فروش جهانی نانوکامپوزیت‌های زیرکُنیا حدود ۴۰ هزار تن بود و میزان درآمد حاصل از فروش آن‌ها به ۱۴ میلیارد یوآن رسید.

شرکت ریسرچ اند مارکت (Research and Markets) به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «صنعت نانوکامپوزیت زیرکُنیا در دنیا و چین، ۲۰۱۵» منتشر کرده است. نانو زیرکُنیا با دی‌اُکسید زیرکُنیم به عنوان یک عنصر کلیدی، زمانی که به عناصر خالص خاک‌های کمیاب افزوده می‌شود، دربرگیرنده نانوکامپوزیت زیرکُنیاست. نانوکامپوزیت زیرکُنیا به طور گسترده در حوزه‌هایی نظیر مواد فشرده، پوشش، باتری‌های سوختی، کاتالیزورهای اگزوز خودرو و … استفاده می‌شود. سه دهه از صنعتی‌سازی این مواد می‌گذرد و در این مدت، کاربردهای نانوکامپوزیت‌های زیرکُنیا تنها در مواد فشرده و حسگر‌های اکسیژن به مرحله بلوغ رسیده‌ و در سایر حوزه‌های کاربردی یا در حال گذر از مرحله رشد سریع است و یا در مرحله آغازین توسعه خود قرار دارد.
در سال ۲۰۱۴ میلادی، حجم فروش جهانی نانوکامپوزیت‌های زیرکُنیا حدود ۴۰ هزار تن بود که میزان درآمد حاصل از فروش آن‌ ۱۴ میلیارد یوآن رسید. ظرفیت بازار نانوکامپوزیت‌های زیرکُنیا در کشور چین حدود ۷ هزار تن است. از نظر جهانی نیز ظرفیت نانوکامپوزیت زیرکُنیا در اروپا و ژاپن گسترش یافته است.
گزارش سال ۲۰۱۵ صنعت نانوکامپوزیت زیرکُنیا در دنیا و چین، حوزه‌های ذیل را پوشش داده است:

  •  زنجیره صنعتی، فناوری تولید، و ساختار هزینه نانوکامپوزیت زیرکُنیا
  •  اندازه بازار نانوکامپوزیت زیرکُنیا در چین و فراتر از آن، کاربردها در بخش‌های بازار و نیز میزان سودآوری شرکت‌های اصلی
  •  ۱۰ کاربرد اصلی نانوکامپوزیت زیرکُنیا شامل تقاضای توسعه صنعتی برای نانوکامپوزیت زیرکُنیا
  •  ساختار درآمد و عملکرد، محصولات نانوکامپوزیت زیرکُنیا، راهبرد تحقیق و توسعه در چین و … در ۶ شرکت اصلی دنیا و ۳ شرکت اصلی چین

این گزارش به قیمت ۱۹۰۰ دلار از طریق نشانی http://www.researchandmarkets.com قابل خریداری است.