توسعه کسب و کار تولید نقاط کوانتومی عاری از کادمیم

شرکت انگلیسی نانوکو سهام خود را در بازار سهام لندن عرضه کرده است. این شرکت قصد دارد کسب و کار خود را توسعه دهد. نانوکو در حوزه تولید نقاط کوانتومی عاری از کادمیم فعالیت داشته و کارخانه‌های متعددی در انگلستان و امریکا دارد.

شرکت نانوکو (Nanoco) در حوزه تولید نقاط‌کوانتومی عاری از کادمیم و دیگر نانومواد فعالیت دارد. این شرکت اخیراً سهام خود را در بازار سهام لندن عرضه کرده است. کل سهام عرضه شده این شرکت ۱۹۰۴۷۶۱۹ سهم و ارزش آن بیش از ۳۰ میلیون دلار (۲۰میلیون پوند) است. این شرکت قصد دارد کسب و کار خود را توسعه دهد. نانوکو برای وارد شدن به بازار سهام لندن، فعالیت خود را در بازار AIM متوقف کرد.
مایکل ادلمن، مدیرعامل نانوکو، می‌گوید:« این انتقال از AIM به بازار اصلی لندن نقطه عطفی در فعالیت های توسعه‌ای نانوکو است. این کار گامی به سوی تبدیل شدن به رهبر و پیشرو در کسب و کار علم مواد است. با این کار ما می‌توانیم تجاری‌سازی فناوری خود را با افزایش برنامه‌های تحقیق و توسعه تسریع کنیم و روی چهار حوزه اصلی یعنی ساخت نمایشگرهای الکترونیکی، LEDها، پیل‌های خورشیدی و تصویربرداری زیستی متمرکز شویم.»
این کار می‌تواند روی افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی فرآیند تولید نقاط کوانتومی عاری از کادمیم تأثیرگذار باشد. سال ۲۰۱۵ می‌تواند سالی مهم برای فناوری تولید نقاط کوانتومی عاری از کادمیم باشد. اولین محصولات تجاری این شرکت در نمایشگاه الکترونیک مصرفی عرضه شد.
ادلمن می گوید: «ما خوشحالیم که پیشرفت‌های تجاری در بازار نمایشگرها ایجاد کرده‌ایم. ما منتظریم تا اولین تلویزیون‌های تجاری که در آن‌هااز فناوری نقاط کوانتومی عاری از کادمیم نانوکو استفاده شده در آینده نزدیک به بازار آید. شرکت دوکمیکال لیسانس تولید نقاط کوانتومی عاری از کادمیم نانوکو را خریداری کرده تا تولید انبوه این ماده را در کره جنوبی اغاز کند.»
نانوکو در سال ۲۰۰۱ و در شهر منچستر انگلستان تأسیس شد. این شرکت هم در انگلستان و هم در امریکا کارخانه تولید نقاط کوانتومی دارد. این شرکت دامنه فعالیت‌های خود را در ژاپن، کره و تایوان گسترش داده است.