همکاری برای ارتقای دانش فناوری‌ نانوی مبتنی بر سلولز

در چارچوب این یادداشت تفاهم جدید، P3Nano با همکاری NIOSH، برای انجام تحقیقات در زمینه دانش بنیادی حوزه‌های نوظهور بین‌رشته‌ای فناوری‌ نانوی مبتنی بر سلولز نظیر نانوتولید، پلت‌فورمی را ایجاد خواهند کرد.

مؤسسه ملی سلامت و ایمنی حرفه‌ای (NIOSH) ایالات متحده آمریکا با مؤسسه مشارکت برای ارتقای تحقیقات و راهنمای سلامت و ایمنی حرفه‌ای فناوری‌ نانو (P3NANO)، یادادشت تفاهم همکاری به امضا رساندند. همکاری بین NIOSH و P3NANO، به عنوان پلت فورمی برای انجام تحقیقات سلامت و ایمنی حرفه‌ای و نیز پیشگامی‌های آموزشی و کسب و کاری عمل خواهد کرد تا منجر به توسعه راهنمای جدید مدیریت ریسک، پیشنهادات و یافته‌های مربوط به اثرات بالقوه سلامت انسان ناشی از انتشار مواد سلولزی نانومقیاس گردد.
مؤسسه ملی سلامت و ایمنی حرفه‌ای از سال ۲۰۱۲ میلادی در زمینه تحقیقات سلولز نانومقیاس مشارکت داشته و در این حوزه فعالیت می‌کند. در چارچوب این یادداشت تفاهم جدید، P3Nano با همکاری NIOSH، برای انجام تحقیقات در زمینه دانش بنیادی حوزه‌های نوظهور بین‌رشته‌ای فناوری‌ نانوی مبتنی بر سلولز نظیر نانوتولید، پلت‌فورمی را ایجاد خواهند کرد. این فعالیت‌‌ها، منجر به توسعه مشترک راهنمای سلامت و ایمنی حرفه‌ای اثربخش خواهد شد.
همکاری P3nano، فرصت‌های بزرگ‌تری را در حوزه کاربرد ارزیابی چرخه حیات برای بررسی الزامات اجتماعی و زیست‌محیطی بلندمدت تولید با مقیاس بزرگ‌تر و استفاده از نانومواد مبتنی بر سلولز ارائه خواهد کرد.
P3nano یک همکاری عمومی- خصوصی است که به دنبال ارتقای دانش پایه برای فرم‌های نانومقیاس برای سلولز جهت غلبه بر موانع تجاری‌سازی بازار شامل تمرکز ویژه بر ایمنی و سلامت زیست‌محیطی (EHS) مرتبط با ایمنی حرفه‌ای، انتشار ایمنی کاربرد و محصول و مسائل زیست‌محیطی است.