بررسی تعاملات فناوری نانو با صنعت حمل‌ونقل ریلی در بازدید از مپنا لکوموتیو

جمعی از کارشناسان کارگروه­ صنعت‌و‌بازار ستاد توسعه فناوری نانو به همراه تعدادی از کارگزاران رسوخ در صنعت این کارگروه به منظور آشنایی و ارائه فناوری و محصولات نانویی از محل شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا بازدید کردند.

پیرو جلسات قبلی برگزار شده فی مابین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و مدیران و کارشناسان شرکت مپنا لکوموتیو که منتج به ترسیم چهارچوب همکاری مشترک به منظور بکارگیری فناوری‌های نانو موجود در کشور شد، در تاریخ ۲۴ خرداد‌ماه جمعی از کارشناسان کارگروه­ صنعت‌و‌بازار به همراه تعدادی از کارگزاران رسوخ در صنعت کارگروه به منظور آشنایی و ارائه فناوری و محصولات نانویی از محل شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا بازدید کردند.

در طی این بازدید که از تمامی بخش و سالن­‌های تولید شرکت مپنا لوکوموتیو صورت گرفت، کارشناسان و کارگزاران با نیازهای این شرکت از نزدیک آشنا و فناوری مناسب در راستای رفع و بهبود نیازهای مربوطه را مورد ارزیابی قرار دادند.

از جمله فناوری­‌های معرفی شده در راستای افزایش راندمان و بهبود کیفیت فرایندهای صنعتی شرکت مپنا که در این بازدید معرفی شد می­‌توان به فناوری‌های نانوفیلتر­ها (برای فیلتراسیون هوای ورودی به موتور لکوموتیو)، نانوپوشش­‌های ضدخوردگی و ضد‌سایش (‌برای افزایش طول عمر مفید قطعات‌) و نانو‌سیال­‌ها اشاره داشت.

شایان ذکر است، طی این بازدید در راستای استفاده از نانو‌سیال­‌ها و همچنین نانوپوشش­‌های ضد‌خوردگی در مجموعه فرایندهای تولید شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا مذاکراتی فیمابین شرکت لوکوموتیو مپنا و کارگزارن رسوخ در صنعت با محوریت ستاد نانو صورت پذیرفت.

لازم به ذکر است، شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا، به عنوان مهمترین شرکت فعال در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی در گروه مپنا، در زمینه­‌های طراحی، مهندسی و ساخت انواع لکوموتیو، انواع واگن‌های مترو، انواع واگن‌های خود کششی مسافری (DMU, EMU) و غیره فعالیت دارد.