مرجعی برای آموزش فناوری نانو

سازمان بین المللی ASTM اخیرا استاندارد‌هایی منتشر کرده است که می‌تواند برای آموزش کاربران نانومواد، هم در حال حاضر و هم در آینده مورد استفاده قرار بگیرد.

سازمان بین المللی ASTM اخیرا استاندارد‌هایی منتشر کرده است که می‌تواند برای آموزش کاربران نانومواد، هم در حال حاضر و هم در آینده مورد استفاده قرار بگیرد. اساتید از این استانداردهای جدید برای توسعه و اصلاح برنامه‌های درسی در مقطع کارشناسی استفاده خواهند کرد. همچنین، افراد شاغل در صنعت می‌توانند از این استانداردها برای افزایش مهارت کارکنان فعلی و یا به عنوان مرجعی برای سنجش آگاهی و استخدام فارغ التحصیلان جدید استفاده کنند.
 

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
دانشجویان در حال آموزش برای استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی

شبکه تامین اطلاعات شغلی و کاربردی فناوری نانو NACK برای اولین بار دو استاندارد زیر را رونمایی کرد:

E2996, Guide for Workforce Education in Nanotechnology Health and Safety,
E3001, Practice for Workforce Education in Nanotechnology Characterization

ماموریت NACK کمک به ایجاد و بهبود آموزش فناوری نانو در کالج‌ها و در دانشگاه‌ها است. به طور مثال NACK به توسعه تعدادی از استانداردهای آموزشی فناوری نانو از طریق کمیته بین المللی ASTM E56 کمک کرده است. دو سهام دار اصلی  NACK  یکی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، که مبدا تاسیس شبکه NACK است و دیگری برنامه آموزش فنی بنیاد ملی علوم است که یک سازمان دولتی است و بودجه شبکه NACK را تامین می‌کند.

به گفته یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده برق، کامپیوتر و مهندسی انرژی در دانشگاه ایالتی آریزونا و عضو شبکه NACK، هدف تعریف مجموعه‌ای از استانداردهای بنیادی برای آموزش نیروی کار فناوری نانو در مقطع کارشناسی است. این کار فارغ التحصیلان را هم برای صتعت و هم برای کار علمی آماده می‌کند.

قانونE2996  ساختار اولیه آموزشی در زمینه بهداشت و ایمنی فناوری نانو را بیان می‌کند و حداقل دانش مورد نیاز برای یک فرد درگیر با تولید و یا تحقیقات نانومواد را فراهم می‌کند. استاندارد E2996 از ایجاد تغیراتی در E56.03 ایجاد شده است و در زمینه محیط زیست، بهداشت و ایمنی است.

قانونE3001  ساختار اساسی برای آموزش خصوصیات نانومواد در مقطع کارشناسی را فراهم می‌کند. قانون E300 منشعب شده ازE56.02  بوده و در مورد خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد بحث می‌کند. در حال حاضر هر دو این استاندارد‌ها تحت نظارت یک کمیته فرعی جدید(E56.07 ) با موضوع آموزش و پرورش و توسعه نیروی کار است.

این دو استاندارد به اندازه کافی انعطاف پذیر طراحی شده است تا بتواند با نیازهای صنعت در هر منطقه، تطابق داشته باشد و برای مناطق دور دست نیز سطح مناسبی از دانش روز نانو را فراهم کنند.

با حمایت شبکه NACK، قانونE56.07  در نظر دارد استانداردهای بیشتری جهت آموزش‌ علم نانو منتشر کند و همچنین استاندارد فراگیری را نیز تدوین کند.