امکان ارزیابی مقرون به صرفه ریسک نانومواد

برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و استفاده از حیوانات، در مواردی که در حوزه عناصر شیمیایی شکاف‌های اطلاعاتی وجود دارد، می‌توان از داده‌های موجود برای عناصر مشابه از طریق فرایندی که به اصطلاح بررسی ارتباط (read-across) نام دارد استفاده کرد.

شرکت‌ها، مراجع صلاحیت‌دار و دانشمندان می‌توانند با استفاده از داده‌های موجود در ارزیابی ریسک نانومواد، در زمان و هزینه صرفه‌جویی کرده و حیوانات را آزمایش کنند. مؤسسه ملی سلامت عمومی و محیط‌زیست هلند (RIVM) به منظور ارزیابی پتانسیل بررسی ارتباط داده‌های مورد نظر برای نانومواد، با تمرکز بر روی اطلاعات مورد نیاز در چارچوب‌های قانونی، ماموریت یافته است.
آزمایش اثرات کامل مواد شیمیایی بر روی انسان و جانورانی نظیر ماهی، مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد است. برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و استفاده از حیوانات، در مواردی که در حوزه عناصر شیمیایی شکاف‌های اطلاعاتی وجود دارد، می‌توان از داده‌های موجود برای عناصر مشابه از طریق فرایندی که به اصطلاح بررسی ارتباط  (read-across) نام دارد استفاده کرد.
شرکت‌ها، مراجع ذیصلاح و مؤسسات علمی می‌توانند با استفاده از راهبرد read-across اثرات نانومواد بر روی انسان یا محیط‌ زیست را در چارچوب تعهدات قانونی مربوطه انجام دهند.
برای توسعه این راهبرد، ادبیات پارامترهای فیزیکی-شیمیایی و ارتباط آن‌ها با رفتار، مقدار و سمیت نانومواد در موجودات زنده و محیط‌زیست بررسی گردید. این بررسی با اتکا بر دانش کنونی موجود در زمینه رفتار و سمیت نانومواد انجام شد. این بررسی منجر به پیدایش یک مجموعه از پارامترهای فیزیکی-شیمیایی شد که این پارامترها اساس تعیین مشخصات یک نانوماده و احتمالات مستند برای بررسی ارتباط آن‌ها شد. این راهبرد، چارچوبی را ارائه می‌کند که در قالب آن هر نانوماده ارزیابی شده و در خصوص قابلیت کاربرد readacross برای نانومواد تصمیم‌گیری می‌شود.
متن کامل این گزارش با عنوان «گروه‌بندی نانومواد- راهبردی برای گروه‌بندی و بررسی ارتباط» از طریق نشانی زیر قابل دریافت است.
http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=40311.php