پیمانی برای ارتقای سلامت و ایمنی حرفه‌ای فناوری‌ نانو

این پیشگامی، به توسعه همکاری‌ها در حوزه‌ تحقیقات پیشرفته، و راهبری سلامت و ایمنی حرفه‌ای در مجموعه‌های صنعتی نانوساخت و نانوالکترونیک کمک خواهد کرد.

دانشکده علوم و مهندسی نانومقیاس مؤسسه پلی‌تکنیک سانی (SUNY Poly CNSE) و مؤسسه ملی سلامت و ایمنی حرفه‌ای (NIOSH) ایالات متحده آمریکا، کنسرسیوم سلامت و ایمنی نانو (NHSC) را آغاز کرده‌اند. این پیشگامی، به توسعه همکاری‌ها در حوزه‌ تحقیقات پیشرفته و راهبری سلامت و ایمنی حرفه‌ای در مجموعه‌های صنعتی نانوساخت و نانوالکترونیک کمک خواهد کرد.
NHSC با اتکا بر همکاری‌های کنونی بین SUNY Poly و NIOSH ایجاد شده و با همگرایی تلاش‌های تحقیقاتی، تخصص و منابع و با اتکا بر زیرساخت‌های موجود و در حال توسعه شبکه SUNY Poly، منجر به پیوند دولت، دانشگاه و پیشگامان صنعت برای ارتقای سلامت و ایمنی نیروی کار فناوری‌ نانو خواهد شد. به علاوه، این کنسرسیوم برای ارتقای تحقیقات ایمنی و سلامت کارگران، دوره‌های آموزشی و تربیتی را برای دانشجویان، محققان و اعضای بخش خصوصی شبکه ارائه خواهد کرد.
SUNY Poly و NIOSH به عنوان بنیان‌گذاران این کنسرسیوم، فرصت منحصر به فردی را برای دانشگاهیان، دولت و صنعت فراهم کرده‌اند تا بتوانند تحقیقاتی را انجام دهند که منجر به توسعه مسؤولانه فناوری‌ نانو گردد. NHSC به دنبال پیشگامی در زمینه توسعه و اجرای رویه‌ها و موافقت‌نامه‌های ابداعی برای حفاظت از منابع و سلامت زیست‌محیطی و حرفه‌ای در صنایع مبتنی بر فناوری‌ نانو است.
NHSC بر این باور است که سلامت و ایمنی حرفه‌ای و زیست‌محیطی، اساس و عنصر توانمندساز پیشرفت تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌ نانو است. در این راستا، SUNY Poly و NIOSH وارد فرایندی شده‌اند تا بتوانند با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های فدرال همکارNNI، به تحقق رسالت این کنسرسیوم کمک نمایند. این چارچوب نه تنها باعث تسهیل ایمنی و سلامت می‌شود، بلکه به ارتقای تولید، تجاری‌سازی، کارآفرینی، توسعه، آموزش و تربیت نیروی کار حوزه فناوری‌ نانو نیز کمک می‌کند.