وبیناری با موضوع خالص‌سازی RNA در حجم انبوه

مؤسسه تحقیقاتی بیکمن کالتور (Beckman Coulter) اخیراً وبیناری با موضوع خالص‌سازی RNA در حجم انبوه ارائه کرده است که برای محققان نانوفناوری RNA بسیار مفید است. این مؤسسه مدتی است که دربخش ارائه وبینارهای تخصصی فعالیت می‌کند.

نانوفناوری RNA حوزه نوظهوری است که با استفاده از اولتراسانتریفیوژ کردن در نانوزیست‌فناوری منجر به تولید نانوذرات متنوع، محاسبات زیستی و رهاسازی دارویی در بدن می‌شود. خالص‌سازی مقادیر انبوه از ابرمولکول‌های پیچیده RNA اهمیت زیادی دارد، چرا که مقادیر زیاد این ماده برای تولید محصولات ضروری است. معمولاً خالص‌سازی با استفاده از کروماتوگرافی مایع (HPLC)، الکتروفورییز ژل پلی‌اکریل‌امیدی (PAGE) یا الکتروفوریز ژل آگروز (AGE) انجام می‌شود. هر یک از این روش‌ها مشکلات خاص خود را دارد.
مؤسسه تحقیقاتی بیکمن کالتور (Beckman Coulter) اخیراً وبیناری با عنوان “Large-scale purification of RNA and RNA-based Nanoparticles by Preparative Ultracentrifugation,” ارائه کرده است که در آن روشی کارا برای خالص‌سازی انبوه RNA با استفاده از پلیمراز RNA T7 تشریح شده است. در این روش از اولتراسانتریفیوژ و کلرید سزیم برای خالص‌سازی استفاده می‌شود در واقع گرادیان دانسیته ساکاروز به عنوان عامل خالص‌سازی به کار گرفته می‌شود. روش جدا کردن محصول در این کار مناسب تولید انبوه بوده و می‌تواند در مطالعات مختلف نظیر بررسی برهمکنش پروتئین با RNA از آن استفاده کرد.
دانیل جاسینسکی یکی از محققان حوزه زیست‌فناوری است که با پیسکوان گو همکاری دارد. آزمایشگاه گو در حوزه نانوفناوری RNA پیشرو بوده و کنفرانس تحقیقات گرودون در سال ۲۰۱۵ با میزبانی این آزمایشگاه برگزار شده است. دانیل روی ساخت و دستکاری نانوذرات حاوی RNA تحقیق می‌کند و در چند نشریه معروف (ACS Nano, March 2014; Nucleic Acids Research, May 2014; ACS Nano, June 2014; Methods in Molecular Biology, March 2015) مقالات خود را منتشر کرده است. دانیل اخیراً روی راهبردهای خالص‌سازی انبوه RNA کار می‌کند. آزمایشگاه او میزبان شبکه اجتماعی علمی است که رویدادهای علمی و وبنیارهایی را مدیریت می‌کند.