تقویت تجاری‌سازی فناوری‌ نانو در کانادا

این اعتبار برای تأسیس مرکزی اختصاص داده شده است که به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) این امکان را می‌دهد تا بتوانند محصولات میکرو و نانو پوشش خود را آزمایش، توسعه و تجاری‌سازی کنند.

بنابر اعلام میشل رِمپل، وزیر امور خارجه دولت کانادا، دولت به منظور حمایت از مؤسسه فناوری آلبرتای شمالی (NAIT)، مبلغ ۱٫۵ میلیون دلار اختصاص داده است. این بودجه برای تأسیس مرکزی اختصاص داده شده است که برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) این امکان را فراهم می‌کند تا بتوانند محصولات میکرو و نانو پوشش خود را آزمایش، توسعه و تجاری‌سازی کنند.
تأمین مالی فدرال، مؤسسه فناوری آلبرتای شمالی را قادر خواهد ساخت تا بتواند تجهیزات دستکاری و خشک‌کردن پوشش‌های ویژه، اتاقک اسپری، ماشین‌های برش و کُمپرسور را خریداری کرده و سیستم تهویه و برق خود را تقویت کند.
این تجهیزات که حمایت شرکت MesoCoat Technology کانادا را نیز به همراه دارد، در مرکز فناوری‌ نانوی تحقیقات کاربردی، خدمات و آموزش صنعت (nanoCARTS) کنونی فعالیت خواهد کرد و انتظار می‌رود که بخش‌های مختلفی نظیر نفت و گاز، فناوری سطوح و مهندسی از آن بهره‌مند شوند.
دولت فدرال کانادا از سال ۲۰۰۶ میلادی، بیش از ۱۳ میلیارد دلار در تمامی جنبه‌های اکوسیستم نوآوری شامل تحقیقات پیشرفته، زیرساخت‌های تحقیقاتی، توسعه استعدادها و نوآوری کسب و کار سرمایه‌گذاری کرده است.
NAIT’s nanoCARTS برای صنعت خدماتی نظیر نمونه‌سازی، ارتقای محصول، خدمات آزمایش و تعیین مشخصات مربوط به فناوری میکرو و نانو را ارائه خواهد کرد. تجهیزات جدید به توسعه دامنه خدمات کنونی nanoCARTS برای شرکت‌های کوچک و متوسط کمک خواهد کرد.
به گفته رِمپل، «دولت کانادا با آگاهی از این امر که پیشرفت‌های فناوری به افزایش مزایای رقابتی کانادای غربی کمک خواهد کرد، برای ایجاد این مرکز جدید به منظور توسعه محصولات میکرو و نانوپوشش، سرمایه‌گذاری کرده است تا تعهد خود را نسبت به حمایت از اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی نشان دهد».