پروژه‌ای برای دسترسی به زیرساخت نانوالکترونیک اروپا

این پروژه‌ با اعتبار ۴٫۷ میلیون یورو، با استفاده از امکانات سه مرکز تحقیقاتی اصلی اروپا که در زمینه مدل‌سازی نانوالکترونیک و تحقیقات تعیین مشخصات فعالیت می‌کنند، زیرساخت تحقیقاتی منحصر به فردی ایجاد می‌کند.

پروژه اَسکنت (ASCENT) راه‌های دسترسی به پیشرفته‌ترین زیرساخت‌های نانوالکترونیک دنیا در اروپا را فراهم می‌سازد. مؤسسه ملی تیندال در کشور ایرلند، CEA-Leti در کشور فرانسه و ایمِک در کشور بلژیک، پروژه مشترکی با قابلیت دسترسی آزاد به نام ASCENT (دسترسی به شبکه نانوالکترونیک اروپا) را تشکیل داده‌اند که قابلیت‌های تحقیقاتی اروپا را بسیج می‌کند.
این پروژه با اعتبار ۴٫۷ میلیون یورو، با استفاده از امکانات سه مرکز تحقیقاتی اصلی اروپا که در زمینه مدل‌سازی نانوالکترونیک و تحقیقات تعیین مشخصات فعالیت می‌کنند، زیرساخت تحقیقاتی منحصر به فردی ایجاد می‌کند.
ASCENT اقدامات برتر علمی و فناوری را به اشتراک می‌گذارد، یک کانون نوآوری – دانش تشکیل می‌دهد، محققان جدید را به روش‌های پیشرفته آموزش می‌دهد و یک شبکه‌ی تحقیقاتی ممتازی متشکل از طراحان فناوری پیشرفته، مدل‌سازان و تولیدکنندگان اروپا ایجاد می‌کند. تمام این موارد، دانش اروپا در حوزه‌های تشکیل‌دهنده تحقیقات نانوالکترونیک را تقویت خواهد کرد.
این سه همکار، امکان دسترسی به داده‌های فنی پیشرفته، تراشه‌های آزمایش و تجهیزات تعیین مشخصات را برای محققان فراهم خواهند کرد. این برنامه‌ی دسترسی، جامعه تحقیقاتی را قادر خواهد ساخت تا پیشرفت‌های جدید مهیج در صنعت را بررسی کرده و چالش‌های ایجاد شده در دنیای پرتقاضا و در حال تکامل دیجیتال را رفع نمایند.
تجهیزات ممتاز متعلق به این سه همکار به ارزش ۲ میلیارد یورو، زیرساخت‌های تحقیقاتی را با یکدیگر ترکیب کرده و شرایط لازم در زمینه پردازش نیمه‌هادی‌های پیشرفته، سنتز نانو، همگرایی ۳D، تعیین مشخصات الکتریکی و مدل‌سازی اتمی و TCADرا فراهم می‌کند.