تلاش‌ اروپا و آمریکا برای هماهنگی تلاش‌های تحقیقاتی NanoEHS

CORs به طور مستقیم، چندین حوزه‌ی اولویت‌دار، شامل ایجاد مبنای دانش جامع nanoEHS و همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه اقدامات برتر و استانداردهای منسجم را بررسی می‌کنند.

در روزهای ۱۲ و ۱۳ ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، چهارمین کارگاه مشترک خود برای مرتبط کردن تلاش‌های تحقیقاتی حوزه ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌ نانو (NanoEHS)، به منظور ارتقا و تعمیق همکاری‌های دو طرف در زمینه تحقیقات ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی (nanoEHS or nanosafety) فناوری‌ نانو را برگزار کردند. در این کارگاه، جامعه تحقیقاتی (CORs) ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل شده است، گردهم آمدند.
شرکت‌کنندگان در این کارگاه، پیشرفت‌های مربوط به تحقق اهداف و برنامه‌های COR، اقدامات برتر مشترک و حوزه‌های مشخص برای همکاری بین جوامع تحقیقاتی را بررسی کردند. CORs برای بررسی چالش‌های جدید، حوزه کاری خود را به تعیین مشخصات فناوری‌ نانو نیز توسعه داده است. در حال حاضر CORs بر۷ حوزه: تعیین مشخصات، پایگاه داده و مدل‌سازی رایانه‌ای، بررسی انتشار از طریق چرخه حیات، سم‌شناسی اکولوژی، سم‌شناسی انسانی، ارزیابی ریسک و کنترل و مدیریت ریسک تمرکز دارد.
CORs از هدف مشترک توسعه مسؤولانه فناوری‌‌ نانو، همان طور که در راهبرد تحقیقاتی EHS پیشگامی ملی فناوری‌ نانوی ایالات متحده آمریکا و راهبرد تحقیقاتی NanoSafety Cluster اتحادیه اروپا آمده است، حمایت می‌کند. CORs به طور مستقیم، چندین حوزه‌ی اولویت‌دار، شامل ایجاد مبنای دانش جامع nanoEHS و همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه اقدامات برتر و استانداردهای منسجم را بررسی می‌کند.