پرداخت بیش از ۱۷ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۲۶۳۶ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در روز ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۷,۱۰۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال به ۲۶۳۶ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا آخر خرداد ماه ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در همایش‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۱۲۷۳ ۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۳۹۳ ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۷۱۲ ۷,۲۸۸,۵۸۴,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی ۴۷ ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پسادکتری ۱۸ ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه مبتنی برنیاز صنعت ۲۶ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI منتج از پایان نامه ۱۱۹ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
چاپ کتاب فناوری نانو  ۶ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر موارد ۴۲ ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع ۲۶۳۶ ۱۷,۱۰۱,۵۸۴,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره ‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.
فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد