تلاش برای تسریع تجاری‌سازی نانوحسگرها

NNI سایت حسگرهای NSI را رونمایی کرده است تا بتواند اطلاعات مربوط به توسعه حسگرها، نظیر فرصت‌ها و سازمان‌های تأمین مالی، تسهیلات حمایتی فدرال، راهنمای قانونی و استانداردهای منتشر شده را به اشتراک گذارد.

اداره هماهنگی ملی فناوری‌ نانو (NNCO) به تازگی از گزارش کارگاه و سایتی رونمایی کرده است که حاصل تلاش‌هایی هماهنگ، در چارچوب برنامه مصوب «فناوری‌ نانو برای حسگرها و حسگرها برای فناوری‌ نانو: بهبود و حفاظت از سلامت، ایمنی و محیط زیست (Sensors NSI)» است. با این منابع، مسیر رو به جلوی تجاری‌سازی حسگرهای مبتنی بر فناوری‌ نانو و حسگرها برای فناوری‌ نانو در ایالات متحده آمریکا مهیا می‌‌شود.
گزارش کارگاه، خلاصه‌ی رویدادی است که با حمایت پیشگامی ملی فناوری‌ نانو (NNI) در روزهای ۱۱ و ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی با عنوان «کارگاه سنتز حسگر، همگرایی و تجاری‌سازی» برگزار شد. هدف این کارگاه، شناسایی و بحث و بررسی چالش‌های پیش‌روی توسعه حسگرها در فرایند سنتز، ادغام و تجاری‌سازی حسگرها به ویژه آن‌هایی که در مقیاس نانو به کار می‌روند، بود.
شرکت‌کنندگان در کارگاه که شامل توسعه‌دهندگان حسگر و نمایندگان سازمان‌های فدرال بودند، راهکارهای کمک به تسریع تجاری‌سازی نانوحسگرها را به شرح ذیل شناسایی نمودند:
•  بهبود ارتباط بین محققان، توسعه‌دهندگان، تولیدکنندگان، مشتریان و سازمان‌های دولتی فدرالی که در زمینه تدوین مقررات و توسعه حسگرها فعالیت می‌کنند.
•  تخصیص منابع برای ایجاد مکان‌های آزمایش برای توسعه‌دهندگان حسگر.
•  بهبود دسترسی محققان دانشگاهی و خصوصی به تسهیلات تحت حمایت فدرال.
•  تشویق توسعه‌دهندگان حسگر برای توجه به بازار و الزامات قانونی اولیه در فرایند توسعه.
همچنین NNI سایت حسگرهای NSI را رونمایی کرده است تا بتواند اطلاعات مربوط به توسعه حسگرها، نظیر فرصت‌ها و سازمان‌های تأمین مالی، تسهیلات حمایتی فدرال، راهنمای قانونی و استانداردهای منتشر شده را به اشتراک گذارد.
لازم به ذکر است برنامه‌های مصوب فناوری‌ نانو Nanotechnology Signature Initiatives برای تسریع نوآوری در حوزه‌های اولویت‌دار ملی از طریق ارتقای هماهنگی بین‌سازمانی و سرمایه‌گذاری متمرکز، طراحی شده‌اند. موضوعات برنامه‌های مصوب فناوری‌ نانو برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ عبارتند از:
•  فناوری‌ نانو برای جمع‌آوری و تبدیل انرژی خورشیدی: مشارکت در راهکارهای انرژی برای آینده (Solar NSI)
•  نانوساخت پایدار: خلق صنایع آینده (Nanomanufacturing NSI)
•  نانوالکترونیک برای ۲۰۲۰ و فراتر از آن (Nanoelectronics NSI)
•  زیرساخت دانش فناوری‌ نانو (NKI): ایجاد بستر لازم برای رهبری ملی در طراحی پایدار (NKI NSI).
•  فناوری‌ نانو برای حسگرها و حسگرها برای فناوری‌ نانو: بهبود و حفاظت از سلامت، ایمنی و محیط زیست (Sensors NSI).