کارگاه آموزشی فنون بازاریابی و فروش اثربخش برگزار شد

کارگاه یک روزه «فنون بازاریابی و فروش اثربخش با هدف‌گیری شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو» در راستای حمایت از شرکت‌های فعال حوزه نانو و ایجاد نگرش بازار‌محور در حوزه کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری نانو، توسط موسسه خدمات فناوری تا بازار ستاد توسعه فناوری نا

کارگاه یک روزه «فنون بازاریابی و فروش اثربخش با هدف‌گیری شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو» در راستای حمایت از شرکت‌های فعال حوزه نانو و ایجاد نگرش بازار‌محور در حوزه کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری نانو، توسط موسسه خدمات فناوری تا بازار ستاد توسعه فناوری نانو و با همکاری کارگروه بازاریابی و تبلیغات مرکز پژوهش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

مدیران و صاحبان کسب‌و‌کار ۱۳ شرکت نانویی که محصولات دارای تاییدیه نانو‌مقیاس دارند در این کارگاه حضور داشتند و با دیدگاه‌های نوین در حوزه شناخت بازار، طراحی راهکارهای مشتری‌محور و کارآمد بازاریابی و راهکارهایی اثربخش و کم‌هزینه در بازار آشنا شدند.

در بخش اول این کارگاه یک روزه دکتر وکیلی، مدرس و مشاوره حرفه‌ای بازاریابی به تشریح جایگاه بازاریابی در صنعت نانو و فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی نوین پرداخت. همچنین دکتر صالحی در این بخش استراتژی‌های ورود به بازار و راهکاری ارتباط با بازار و مشتریان با هدف ارتقاء فروش را بیان نمود.

در بخش دوم این کارگاه خانم دکتر کردستانی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان و موفق کیتوتک در حوزه فناوری نانو و کارآفرین نمونه کشور به  بیان تجارب موفق بازاریابی و فروش شرکت کیتوتک پرداخت.

در بخش پایانی نیز آقای حامد پازوکی، مدرس و مشاور حرفه‌ای ارتباطات بازاریابی مطالبی در خصوص طراحی راهکارهای ارتباط با بازار و مشتریان با هدف ارتقاء فروش را برای حاضرین ارائه کرد.

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی پنج‌شنبه، ۱۹ شهریور‌ماه، در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.