افزایش میزان حمایت‌های موسسه خدمات فناوری تا بازار ویژه جشنواره فناوری نانو

تمامی تولید‌کنندگان محصولات نانویی مورد تأیید ستاد نانو، که از تاریخ شروع نمایشگاه فناوری نانو تا مدت یک‌ماه درخواست دریافت خدمت خود را از طریق کارگزاران مستقر در نمایشگاه به مؤسسه ارائه نمایند، می‌توانند از افزایش ۱۰ درصدی سقف حمایت ویژه نمایشگاه استفاده

موسسه خدمات فناوری تا بازار با هدف تسریع در تجاری‌سازی و افزایش
نرخ موفقیت شرکت‌ها، خدمات متعددی را به شرکت‌های فعال در زمینه فناوری نانو ارائه می‌نماید.

همزمان با برگزاری هشتمین جشنواره فناوری نانو، این موسسه میزان حمایت‌های خود را از شرکت‌های تولیدکننده محصولات فناوری نانو افزایش داده است.

بر این اساس تمامی تولید‌کنندگان محصولات نانویی مورد تأیید ستاد نانو، که از تاریخ شروع نمایشگاه فناوری نانو تا مدت یک‌ماه درخواست دریافت خدمت خود را از طریق کارگزاران مستقر در نمایشگاه به مؤسسه ارائه نمایند، می‌توانند از افزایش ۱۰ درصدی سقف حمایت ویژه نمایشگاه استفاده کنند.

در جدول زیر موضوع خدمات ارائه شده و میزان حمایت‌های موسسه خدمات فناوری تا بازار آمده است.

filereader.php?p1=main_a780e798c1256020d