ضرورت همکاری برای تدوین مقررات در حوزه فناوری‌ نانو

بررسی راهکارهای قانونی جهانی مربوط به استفاده از فناوری‌ نانو در تولید غذا و مواد خوراکی، نشان دهنده تفاوت رویکرد در این زمینه است.

بررسی راهکارهای قانونی جهانی مربوط به استفاده از فناوری‌ نانو در تولید غذا و مواد خوراکی، نشان دهنده تفاوت رویکرد در این زمینه است. در این حوزه تنها اتحادیه اروپا و سوییس دارای الزامات خاص فناوری‌ نانو هستند که در مقررات کنونی آن‌ها آمیخته شده است. این در حالی است که سایر کشورها، استانداردهای صنعت و راهنماهای غیرالزام‌آور را مدنظر قرار می‌دهند. بر اساس مقاله‌ای جدید، برای تقسیم اطلاعات و تضمین حفاظت از افراد و محیط زیست، همکاری بین کشورهای مختلف جهان در این عرصه ضروری است.
این مقاله با عنوان «جنبه‌های قانونی فناوری‌ نانو در بخش غذا، خوراک و کشاورزی در اتحادیه اروپا و کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا»، نحوه مدیریت ریسک‌های بالقوه یا ایمنی فناوری‌ نانو را در کشورهای مختلف جهان بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که این امر ممکن است بر بازار بین‌المللی محصولات غذایی و کشاورزی مبتنی بر فناوری‌ نانو الزاماتی دربرداشته باشد.
فناوری‌ نانو در زمینه توسعه کاربردها و محصولات ابداعی در بسیاری از بخش‌های صنعتی آینده خوبی دارد. در حالی که اکنون برخی از کاربردها وارد بازار شده‌اند و برخی دیگر نیز در آینده‌ای نزدیک وارد بازار خواهند شد.
همانند سایر محصولاتی که در زمینه آن‌ها مقرراتی وجود دارد، کاربردهایی که به دنبال اخذ تأییدیه برای ورود به بازار هستند، باید بدون اینکه دربرگیرنده ریسک‌های ایمنی برای مصرف‌کننده و محیط‌زیست باشند، قابلیت استفاده ایمن را داشته باشند. در این راستا، برخی از کشورها در زمینه بررسی چارچوب‌های قانونی خود برای استفاده در حوزه ایمنی فناوری‌ نانو بسیار فعال هستند. در نتیجه برای تدوین مقررات در حوزه محصولات مبتنی بر فناوری‌ نانو در بخش غذا، کشاورزی و خوراک رویکردهای مختلفی وجود دارد.
تجزیه و تحلیل این مقاله نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به همراه کشور سوییس تنها کشورهایی هستند که تعاریف الزام‌آور برای نانومواد یا مجوزهای ویژه برای برخی از کاربردهای فناوری‌ نانو ارائه کرده‌اند. در سایر مناطق جهان، تدوین مقررات در حوزه نانومواد، تلویحی‌تر بوده و عمدتاً با ایجاد راهنمای‌های غیرالزام‌‌آور و استانداردهایی برای صنعت ارائه شده است.
مقاله‌ مذکور در مجله Regulatory Toxicology and Pharmacology چاپ شده است.