مقالات جدید OECD در زمینه ارزیابی ریسک نانومواد

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی دو مقاله جدید منتشر کرده است که در قالب آن‌ها در زمینه سنجش، تعدیل و ارزیابی ریسک، راهنمایی‌های لازم برای توسعه‌دهندگان نانومواد ارائه شده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵، دو مقاله جدید منتشر کرده است که در قالب آن‌ها در زمینه سنجش، تعدیل و ارزیابی ریسک، راهنمایی‌های لازم برای توسعه‌دهندگان نانومواد ارائه شده است. مقاله اول با عنوان «راهنمایی برای همگرایی ارزیابی ریسک در ارزیابی چرخه حیات کاربردهای مبتنی بر نانو»، راهنمایی‌های لازم را در زمینه نحوه‌ی ارزیابی ریسک مشترک در تمامی مراحل چرخه حیات نانومواد – از مرحله تحقیق و توسعه گرفته تا پایان مدیریت حیات- به شرکت‌ها ارائه می‌کند. همچنین این مقاله، نحوه گزارش‌دهی صحیح روش‌های ارزیابی ریسک را به‌روزرسانی کرده و رویکردهای ارزیابی ریسک موجود برای توسعه‌دهندگان را بررسی کرده است.
مقاله دوم با عنوان «رویکرد طبقه‌ای منسجم برای سنجش و ارزیابی انتشار بالقوه عناصر مهندسی شده‌ی نانو در هوا و تراکم و انباشت آن‌ها در محیط کار»، روش‌های اجرای اندازه‌گیری و ارزیابی انتشار افشانه‌های حاوی نانومواد را ارائه کرده است. این روش‌ها برای ارزیابی و سنجش انتشار واقعی و میدانی در محیط کار، بسیار نظام‌مند، باثبات، عملی و منعطف هستند. هرچند که نویسندگان این مقالات تذکر داده‌اند که این روش‌ها، راهبردهای ارزیابی ریسک نبوده، اما بخشی از یک رویکرد مدیریت ریسک و تعدیل قلمداد می‌شوند.
متن کامل این مقاله‌ها به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است. http://www.nanotechia.co.uk/news/news-articles/oecd-releases-new-publications-nanomaterial-risk-assessment