تحلیلی از ۱۵۶ تقاضای ثبت شده در غرفه ترویج صنعتی در هشتمین جشنواره فناوری نانو

غرفه برنامه ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو در ۹ حوزه صنعتی پاسخ‌گوی صنعتگران و علاقمندان نانو در حوزه‌های صنعتی بود. در طول برگزاری هشتمین جشنواره فناوری نانو در مجموع ۱۵۶ فرم تبادل فناوری برای مراجعین به غرفه ترویج

غرفه برنامه ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو در ۹ حوزه صنعتی پاسخ‌گوی صنعتگران و علاقمندان نانو در حوزه‌های صنعتی بود. در این غرفه علاوه بر پاسخ‌گویی به مراجعین، نیازها و درخواست‌های آن‌ها نیز جهت انجام پیگیری‌های بعدی ثبت گردید. در طول برگزاری هشتمین جشنواره فناوری نانو در مجموع ۱۵۶ فرم تبادل فناوری برای مراجعین به غرفه ترویج صنعتی تکمیل گردید که توزیع فرم‌ها به تفکیک حوزه صنعتی در نمودار زیر مشاهده می‌گردد:

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

 
همانگونه که در نمودار مشاهده می‌شود، بیش‌ترین استقبال مراجعین در حوزه‌های صنعتی کشاورزی و صنایع غذایی، نساجی، آب و پساب و محیط زیست و نانوپوشش‌ها بوده است که در مجموع ۵۷ درصد از تقاضاهای ثبت شده را به خود اختصاص می‌دهند. نکته جالب در تقاضاهای ثبت شده در بخش کشاورزی و صنایع غذایی این است که ۲۵% از تقاضاهای ثبت شده در این حوزه مرتبط با موضوع آب و پساب است که نشان دهنده اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است.
 
عمده مراجعین به غرفه ترویج صنعتی را صنعتگران و فعالان صنعتی تشکیل داده‌اند که در کنار آن‌ها مراجعینی از ادارات دولتی و سازمان‌ها و نیز دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به چشم می‌خورد. نمودار زیر توزیع مراجعین به غرفه ترویج صنعتی را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد:

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

 
همانگونه که در نمودار فوق نیز مشاهده می‌شود ۷۰% از مراجعین به غرفه ترویج صنعتی را صنعتگران و فعالان صنعتی تشکیل می‌دهند که این نشان‌دهنده اقبال بخش صنعت به فناوری نانو است. امید می‌رود با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بحث تامین محتوای صنعتی و اطلاع رسانی از دستاوردهای فناوری نانو در بخش‌های مختلف صنعتی زمینه ورود فناوری نانو در بخش‌های صنعتی بیش از پیش فراهم گردد. نکته حائز اهمیت دیگری که در بررسی تقاضاهای ثبت شده در غرفه ترویج صنعتی به چشم می‌خورد این است که در حدود ۶۸% مراجعه کنندگان به غرفه ترویج صنعتی از افراد تاثیرگذار (مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران داخلی) در واحد‌های صنعتی بوده‌اند. این نکته نشان می‌دهد که یک فرصت بسیار بزرگ جهت رسوخ فناوری نانو در بخش‌های مختلف صنعتی در حال شکل گیری است که با اتخاذ راه‌کارهای صحیح می‌توان به این مهم دست یافت. تفکیک مراجعه کنندگان بر حسب موقعیت شغلی آن‌ها در واحدهای صنعتی در نمودار زیر مشاهده می‌گردد:
 

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

با توجه به پتانسیل بالای فناوری نانو در حل مشکلات صنعتی و استقبال صنعتگران برای آشنایی با این فناوری امید می‌رود با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بحث تامین محتوای صنعتی و اطلاع رسانی از دستاوردهای فناوری نانو در بخش‌های مختلف صنعتی زمینه ورود فناوری نانو در بخش‌های صنعتی بیش از پیش فراهم گردد.