پیشرفت‌های مربوط به ایمنی نانومواد تولیدی

این سند، اطلاعات مربوط به نمایندگی‌های کشورهای عضو و کشورهای غیرعضو این سازمان را در زمینه پیشرفت‌های اخیر در حوزه ایمنی نانومواد تولیدی جمع‌آوری کرده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در مجموعه گزارش‌های خود در زمینه ایمنی نانومواد تولیدی، سند جدیدی با عنوان «پیشرفت‌های مربوط به ایمنی نانومواد تولیدی: ۲۰۱۳» منتشر کرده است.
این سند، اطلاعات مربوط به نمایندگی‌های کشورهای عضو و کشورهای غیرعضو این سازمان را در زمینه پیشرفت‌های اخیر در حوزه ایمنی نانومواد تولیدی جمع‌آوری کرده است. طبق نظر OECD، این سند به دنبال فراهم کردن سوابق فعالیت‌های مربوط به نانومواد تولیدی و نیز سایر فعالیت‌های مربوط به فناوری‌ نانو در سطح بین‌المللی است. اطلاعات ارائه شده در این سند جدید، گردآوری مجموعه فعالیت‌های روی داده در نمایندگی‌های OECD در فوریه و دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی می‌باشد.
در نشست‌های سال ۲۰۱۳ میلادی، از هر نماینده درخواست شده است تا یک گزارش مختصری ارائه کند. سپس تلاش گردید تا اطلاعات ارائه شده تا حد امکان در قالب سرفصل‌های ذیل ساماندهی شود. در نهایت پیشنهادات در قالب موضوعات ذیل ساماندهی شده‌اند:
•  موارد مهم پیشرفت‌ها بعد از نشست قبلی کارگروه نانومواد تولیدی

•  اقدامات تکمیل شده یا در حال انجام و یا برنامه‌ریزی شده
•  اطلاعات بیشتر، برای مثال ملاحظات مربوط به مزایای فناوری‌ نانو، ملاحظات مربوط به الزامات اخلاقی، فعالیت‌های گذشته، کنونی و آتی فناوری‌ نانو در کشورهای OECD و کشورهای غیرعضو
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است. http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2015)41&doclanguage=en