برگزاری سمینارهای تخصصی ویژه کارشناسان استاندارد در حوزه‌های کشاورزی، غذایی و ساختمان

کمیته استانداردسازی فناوری نانو با همکاری پژوهشگاه استاندارد، در روز سه شنبه ۳ آذر، دو سمینار ترویجی تخصصی را برای کارشناسان استاندارد در سالن شهید صفاریان پژوهشگاه استاندارد برگزار نمود.

کمیته استانداردسازی فناوری نانو با همکاری پژوهشگاه استاندارد، در روز سه شنبه ۳ آذر، دو سمینار ترویجی تخصصی را برای کارشناسان استاندارد در سالن شهید صفاریان پژوهشگاه استاندارد برگزار نمود.

این سمینار با اهداف زیر برگزار گردید:
–    آشنایی متخصصین و کارشناسان سازمان استاندارد با فناوری نانو و پتانسیل‌های آن برای توسعه صنعت کشور و رشد شتابنده این فناوری در ایران و جهان
–    ضرورت تسریع در استانداردسازی فناوری نانو و به ویژه پیاده سازی سازوکار نانونماد برای محصولات نانو
–    ایجاد فهم مشترک میان کارشناسان ستاد توسعه فناوری نانو و سازمان ملی استاندارد از الزامات و حوزه‌های استانداردسازی فناوری نانو و گسترش همکاری‌ها و تعاملات میان آنها

«آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی»
سمینار اول با عنوان «آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی» و با حضور کارشناسان سازمان ملی استاندارد در نوبت صبح برگزار گردید. آقای مهندس دارستانی، کارگزار ستاد نانو در حوزه ترویج صنعتی کشاورزی و غذایی، پس از مرور مفاهیم و مبانی فناوری نانو، به تشریح کاربردهای فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی پرداخت و محصولات و شرکت‌های فعال در این حوزه را معرفی نمود. در ادامه خانم دکتر هاشمی، کارگزار ستاد نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ستاد توسعه فناوری نانو و برنامه‌ها و فعالیت‌های آن به ویژه در حوزه استانداردسازی، را تشریح کرد. سپس ایشان گزارشی از محصولات و شرکت‌های حوزه کشاورزی و غذایی کشور که در زمینه فناوری نانو فعال هستند، ارائه نمود. در پایان این سمینار، مدرسین و نماینده ستاد توسعه فناوری نانو به پرسش‌های حاضرین پاسخ دادند.

«آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان»
سمینار دوم با عنوان «آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان»، با سخنرانی آقای دکتر مولایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی، پیرامون اصول و مبانی فناوری نانو آغاز شد و ایشان در این بخش تاریخچه جذابی را از فناوری نانو بیان نمودند. سپس آقای مهندس یوسفی، کارشناس ستاد توسعه فناوری نانو در حوزه عمران و ساختمان، کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان و صنایع وابسته را توضیح داد. ایشان در ادامه ضمن معرفی ستاد توسعه فناوری نانو و برنامه‌ها و فعالیت‌های آن به ویژه در حوزه استانداردسازی، وضعیت محصولات و شرکت‌های داخلی فعال در حوزه فناوری نانو و ساختمان را تشریح کرد.

همچنین در این سمینار خانم دکتر عسگری نژاد، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از فعالیت‌ها و طرح‌های تحقیقاتی این مرکز در زمینه تجاری سازی و استانداردسازی فناوری نانو در صنعت ساختمان گزارشی ارائه داد.

در این سمینار کارشناسان استاندارد و مدرسین، بر ضرورت تجاری سازی فناوری نانو و توجه صنایع کشور به استفاده از فناوری نانو جهت حل چالش‌های خود تاکید کردند و استانداردسازی فناوری نانو را به عنوان یکی از لوازم و زیرساخت‌های تحقق این مساله عنوان نمودند. همچنین اذعان نمودند به منظور ایجاد شفافیت در بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مقابله با محصولات تقلبی، باید به استانداردسازی محصولات توجه بیشتری نمود.