سمینار‌های آشنایی صنایع استان آذربایجان غربی با فرصت‌های تجاری و کاربردهای فناوری نانو

به منظور آشنایی صنعتگران، سرمایه‌گذاران و فعالان چهار حوزه صنعتی استان آذربایجان غربی، سلسله سمینار و نشست‌هایی در هفته فناوری نانو این استان در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذرماه برگزار می‌شود.

به منظور آشنایی صنعتگران، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه‌های مختلف صنعتی استان آذربایجان غربی با فرصت‌های اقتصادی و فنی فناوری نانو، ۷ سمینار تخصصی در هفته فناوری نانو استان آذربایجان غربی برگزار می‌‌شود.

در این برنامه که با همکاری استانداری آذربایجان غربی، دستگاه‌ها و ادارات مرتبط در استان برگزار می‌شود، صنعتگران ۴ حوزه صنعتی «کشاورزی و صنایع غذایی»، «ساختمان»، «آب و فاضلاب» و «برق» با کاربردهای فنی و تجاری فناوری نانو در این حوزه‌ها  آشنا می‌شوند.

برنامه سمینارهای آشنایی صنایع استان آذربایجان غربی با کاربردهای فناوری نانو طبق جدول زمانی زیر برگزار خواهد شد:

ردیف

عنوان سمینار

تاریخ

محل برگزاری

۱

آشنایی با کاربرد
فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

سه‌شنبه- ۱۷ آذر‌ماه

ارومیه

۲

آشنایی با کاربرد
فناوری نانو در حوزه کشاورزی

سه‌شنبه- ۱۷ آذر‌ماه

خوی

۳

آشنایی با کاربرد
فناوری نانو در صنایع غذایی

سه‌شنبه- ۱۷ آذر‌ماه

مهاباد

۴

آشنایی با کاربرد
فناوری نانو در صنایع غذایی

سه‌شنبه- ۱۷ آذر‌ماه

ارومیه

۵

آشنایی با کاربرد
فناوری نانو در صنعت برق

چهارشنبه- ۱۸ آذر‌ماه

ارومیه

۶

آشنایی با کاربرد
فناوری نانو در حوزه کشاورزی

چهارشنبه- ۱۸ آذر‌ماه

ارومیه

۷

آشنایی با کاربرد
فناوری نانو در صنعت ساختمان

چهارشنبه- ۱۸ آذر‌ماه

خوی

در این رویدادها علاوه بر آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو، مشکلات صنایع استان نیز در قالب فرم‌های تبادل فناوری ثبت می‌شود تا پس از برنامه هفته فناوری نانو در استان آذربایجان غربی، نسبت به حل آنها بر اساس توان فناوران ایرانی اقدام گردد.

لازم به ذکر است که سومین هفته استانی فناوری نانو در استان آذربایجان غربی از ۱۴ تا ۱۸ آذرماه ۹۴ برگزار می‌‌شود.