سی‌وهشتمین استاندارد ملی ایران در حوزه فناوری نانو به چاپ رسید

یک استاندارد ملی با عنوان «فناوری نانو- شناسایی نشتی در تجهیزات اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون – روش‌های آزمون» به چاپ رسید.

یک استاندارد ملی دیگر در حوزه فناوری نانو با شماره استاندارد ۱۹۸۵۲ و با عنوان «فناوری نانو- شناسایی نشتی در تجهیزات اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون – روش‌های آزمون» به چاپ رسید. با تدوین این استاندارد تعداد استانداردهای ملی در حوزه فناوری نانو به ۳۸ عدد ارتقا یافت.

هدف از تدوین این استاندارد شناسایی نشتی در تجهیزاتی است که در ارتباط مستقیم بین جریان‌های خوراک یا تغلیظ شده، یا هر دو با جریان تراوش یافته است. احتمال وقوع چندین نوع نشت در مدل‌های مختلف اسمز معکوس (RO) و نانوفیلتراسیون (NF) وجود دارد.

*متن کامل این استاندارد را از اینجا دانلود کنید.

گفتنی است در ایزو روال تدوین استانداردها به این صورت است که استانداردها توسط کشورهای عضو فعال در کمیتۀ فنی مربوطه پیشنهاد داده می‌شوند و برای همه کشورهای عضو جهت رأی‌گیری ارسال می‌شوند. روند تدوین استانداردها دارای چندین مرحله است که درهر مرحله سند استاندارد مربوطه توسط کشور پیشنهاد دهنده تکمیل‌تر شده و برای رأی‌گیری به کشورها ارسال می‌شود و کشورها نظرات تخصصی در مورد استاندارد مربوطه ارائه می‌کنند و در صورتی که نظرات داده شده مورد قبول واقع شود در سند استاندارد مربوطه اعمال می‌شود و در نهایت استاندارد نهایی با اجماع نظرکشورها منتشر می‌شود. تدوین یک استاندارد در ایزو از زمان پیشنهاد آن تا زمان نشر به طور متوسط به ۳ سال زمان نیاز دارد.