پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۲۱۶۹ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در روز بیست و هشتم آذرماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۴.۵۹۹.۰۲۰.۰۰۰ ریال به ۲۱۶۹ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا  آخر مهرماه ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در  شماره حساب، شرکت نکردن در همایش‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۹۲۹ ۳,۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۳۴۷ ۳,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۶۶۳ ۶,۴۵۳,۷۲۰,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی ۲۸ ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰
مقالات ISI منتج از پایان نامه ۷۴ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۳۹ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه مبتنی بر نیاز صنعت ۲۰ ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر موارد ۶۹ ۷۸۹,۱۰۰,۰۰۰
جمع ۲۱۶۹ ۱۴،۵۹۹،۰۲۰،۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره ‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir  اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.

توجه:
 شرکت در همایش برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه، فقط برای دانشجویانی که از آیین نامه قدیم حمایت تشویقی استفاده کرده‌اند لازم است.

فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد