نقشه راه و برنامه تحقیقات راهبردی اروپا در زمینه نانوفتونیک

هدف اصلی برنامه تحقیقاتی راهبردی نانوفتونیک، مشخص کردن نقش و اثرات نانوفتونیک در جامعه امروزی و صنعت و ارائه چشم‌انداز آن برای بهبود خواص ادوات کنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

برنامه هماهنگ کننده یوفانون (EUPHONON coordination action) که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود، گزارشی را منتشر کرده است که در برگیرنده یک مقاله، نقشه راه و برنامه تحقیقات راهبردی در زمینه نانوفتونیک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
این سند به دنبال ارائه نانوفتونیک به گونه‌ای است که تمامی ذینفعان مرتبط جذب شده و به آن‌ها کمک می‌کند تا نانوفتونیک را به طور دقیق و گسترده تعریف کنند. این ارائه در راستای مقاصد دانشگاهیان، صنعت‌گران، شرکت‌های کوچک و متوسط و سازمان‌های دولتی است تا بتوانند به جامعه فعال در حوزه نانوفتونیک بپیوندند.
مقاله جدید منتشر شده به دنبال معرفی نانوفتونیک و اثرات آن بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طریق معرفی کاربردهای مختلف آن است.
هدف نقشه‌راه نیز این است تا به طور خلاصه، چالش‌های تحقیقاتی اصلی و سوالات علمی حوزه نانوفتونیک را ارائه کرده و چالش‌های علمی و فناوری این حوزه را شناسایی نموده و میزان پیچیدگی و زمان تحقق آن‌ها را برآورد نماید.
هدف اصلی برنامه تحقیقاتی راهبردی نانوفتونیک، مشخص کردن نقش و اثرات نانوفتونیک در جامعه امروزی و صنعت، ارائه چشم‌انداز آن برای بهبود خواص ادوات کنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقای کارایی انرژی و بهبود سلامت، ایمنی و رفاه است.
در حال حاضر مهمترین اثر نانوفتونیک، نقش چشمگیر آن در مدیریت گرما، دستکاری میزان حرارت و همچنین تولید انرژی است.
لازم به ذکر است که ساخت جامعه نانوفتونیک اروپا (EUPHONON) با همکاری ۷ سازمان و با اعتبار حدود ۳۹۴ هزار یورو انجام می‌شود.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی مراجعه نمایند. http://www.euphonon.eu/EPH/index.php