پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۲۱۴۰ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در روز بیست و سوم دی ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱۴,۸۹۰,۷۸۰,۰۰۰ ریال به ۲۱۴۰ محقق پرداخت نموده است.

این حمایت‌ها مربوط به مواردی است که تا آخر آبان ماه ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت (مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در همایش‌های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله) نداشته‌اند.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

نوع حمایت
تعداد مبلغ(ریال)
کارشناسی ارشد ۶۰۴ ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ۲۱۷ ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI ۸۷۷ ۸,۴۳۶,۷۸۰,۰۰۰
مقالات علمی پژوهشی  ۵۷ ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
مقالات ISI منتج از پایان نامه ۲۳۶ ۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰
ارائه مقاله در کنگره خارجی ۳۷ ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پایان نامه مبتنی بر نیاز صنعت ۲۸ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر موارد ۸۴ ۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع ۲۱۴۰ ۱۴,۸۹۰,۷۸۰,۰۰۰

شایان ذکر است؛ افراد در صورت ویرایش شماره ‌حساب خود بر روی پایگاه اینترنتی حمایت‌های تشویقی، لازم است مراتب را از طریق پست الکترونیکی hrdc@nano.ir اطلاع دهند.

با هدف ایجاد تعامل بین محققین فناوری‌نانو، تمامی فارغ‌التحصیلان برای دریافت بخش دوم حمایت تشویقی ملزم به شرکت در یکی از همایش‌های مورد تأیید ستاد هستند. این همایش‌ها توسط انجمن‌های علمی و با حمایت ستاد برگزار می‌شوند که دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در همایش ضروری است در کارگاه‌های برگزار شده توسط ستاد نیز شرکت کنند.

توجه:
 شرکت در همایش برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه، فقط برای دانشجویانی که از آیین نامه قدیم حمایت تشویقی استفاده کرده اند لازم است.
 
فهرست همایش‌های مورد تأیید ستاد