برگزاری کارگاه ایمنی نانو در دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی

شبکه ایمنی فناوری نانو با همکاری شرکت کیمیا گستر شریف، جهت آگاه سازی دانشجویان و پرسنل شاغل در محیط آزمایشگاه‌ها با الزامات ایمنی فردی و محیطی، کارگاه ایمنی در ۲۷ دی ماه ۹۴ برگزار نموده است.

رعایت الزامات ایمنی فردی و محیطی توسط دانشجویان و پرسنل شاغل در محیط آزمایشگاه‌ها همواره از ضروریات غیرقابل اجتناب در مراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی و خدماتی به شمار می‌آید. در همین راستا برای جلوگیری از بروز حوادث جبران ناپذیر و ناگوار، آموزش‌های مستمر علمی و عملیاتی به این سطح گسترده از مخاطبین، گامی موثر در پیشبرد سلامت و ایمن سازی محیط‌های آزمایشگاهی خواهد بود.

شبکه ایمنی ستاد نانو با همکاری شرکت کیمیا گستر شریف، اقدام به برگزاری کارگاه ایمنی با ابعاد نظری و عملیاتی نموده است. این کارگاه توسط ۵ مدرس و در روز یکشنبه ۲۷ دی ماه در محل دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. حدود ۵۰ نفر از کارشناسان آزمایشگاه در این کارگاه شرکت و از مطالب مطرح شده در کارگاه ابراز رضایت نمودند.

در این کارگاه مطالب، با سرفصل‌های زیر به شرکت کنندگان ارائه گردید:
–    ایمنی محیطی و حفاظت فردی
–    احیای قلبی و ریوی-سوختگی‌های شایع آزمایشگاهی
–    برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)
–    ایمنی کار با نانو مواد
–    ایمنی عملیاتی