ارزیابی موفقیت NNI در تجاری‌سازی فناوری‌نانو

اداره ملی هماهنگی فناوری‌نانو، به منظور شناسایی نمونه‌های موفق تجاری‌سازی در حوزه فناوری‌نانو، از تمامی موسسات و افرادی که به نحوی از منابع مالی دولتی در تحقیق و توسعه علوم نانومقیاس استفاده می‌کنند، درخواست کرده است تا نمونه‌های موفق تجاری‌سازی خود را ار

یکی از اهداف چهارگانه پیشگامی ملی فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا (NNI)، بهبود انتقال فناوری‌های جدید به محصولات، به منظور بهره‌برداری عمومی و تجاری از آنها است. ارزیابی‌های بیرونی جدید از NNI که توسط کمیته مشاوران علم و فناوری رییس جمهور (PCAST) انجام شده است، نشان می‌دهد که برای مشخص کردن میزان پیشرفت این پیشگامی، جهت تحقق هدف مذکور، باید ارزیابی بهتری صورت پذیرد.
در این راستا، اداره ملی هماهنگی فناوری‌نانو (NNCO)، به منظور شناسایی نمونه‌های موفق تجاری‌سازی در حوزه فناوری‌نانو، از تمامی موسسات و افرادی که به نحوی از منابع مالی دولتی در تحقیق و توسعه علوم نانومقیاس استفاده می‌کنند، درخواست کرده است تا نمونه‌های موفق تجاری‌سازی خود را ارسال نمایند. در حالی که نمونه‌های بسیار خوبی از محصولات تجاری مبتنی بر فناوری‌نانو وجود دارد، ولی هدف درخواست اطلاعات جدید (RFI)، جمع‌آوری اطلاعات کامل‌تر در زمینه اثرات سرمایه‌گذاری‌های NNI بر تجاری‌سازی فناوری‌نانو است.
هدف اینRFI، شناسایی نمونه‌های موفق تجاری‌سازی است که از منابع مالی تحقیق و توسعه دولتی فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا از زمان پذیرش پیشگامی ملی فناوری‌نانو از سال ۲۰۰۱ میلادی، تامین مالی شده‌اند. اطلاعاتی که از طریق این RFI جمع‌آوری می‌شود، به منظور بررسی تاثیر پیشگامی ملی فناوری‌نانو و یا آگاهی‌بخشی در خصوص فعالیت‌های آتی ارتقای تجاری‌سازی تحقیق و توسعه‌ی فناوری‌نانو که از منابع مالی فدرال بهره‌برداری می‌کنند، استفاده خواهد شد. با توجه به ماهیت بازخورد حاصل از پاسخ‌‌های جمع‌آوری شده، یک برنامه‌کاری برای برگزاری یک کارگاه به منظور به اشتراک‌گذاشتن تجارب برتر و نمایش خدمات و محصولات تجاری مبتنی بر فناوری‌نانو تهیه خواهد ‌شد. از مجموعه‌های تجاری، موسسات دانشگاهی، آزمایشگاه‌های دولتی و افراد مختلفی که در برنامه‌های تحقیق و توسعه دولتی مشارکت دارند، یا با آزمایشگاه‌های فدرال همکاری می‌کنند، از تسهیلات دولت فدرال در زمینه ساخت، تعیین مشخصات و یا شبیه‌سازی فناوری‌نانو استفاده می‌کنند، یا به نحوی از منابع سازمان‌های همکار NNI بهره‌برداری می‌کنند، دعوت شده است تا اطلاعات مربوطه را ارسال نمایند.