همکاری دانشگاه‌های منچستر و ابوظبی در حوزه گرافن

این دو دانشگاه در قالب پروژه‌ای جدید که دربرگیرنده محققان هر دو مؤسسه است، تکنیک‌های چاپ مبتنی بر جوهر مقرون به صرفه‌ای را برای رفع چالش بخش‌های نظامی و انرژی توسعه خواهند داد.

دانشگاه‌ منچستر و دانشگاه ابوظبی در امارات متحده عربی با همکاری یکدیگر به دنبال تولید فوم مبتنی بر گرافن هستند. این دو دانشگاه در قالب پروژه‌ای جدید که دربرگیرنده محققان هر دو مؤسسه است، تکنیک‌های چاپ مبتنی بر جوهر مقرون به صرفه‌ای را برای رفع چالش بخش‌های نظامی و انرژی توسعه خواهند داد.
به گفته برایان دربای (Brian Derby) از دانشگاه منچستر، «مزایای استفاده از مواد دوبعدی شبیه گرافن در الکترودهای باتری، شامل مساحت سطح بسیار بالا با ضخامت تنها یک اتم می‌باشد». برای اینکه این مواد قابل استفاده و مفید باشند، لایه‌های با ضخامت اتم باید در عناصر سه بعدی بسه‌بندی شوند». «در قالب پروژه جدید، راهکارهایی برای بسته‌بندی این مواد، به نحوی که در فضا خودآرا باشند، و در عین حال مساحت سطحی آن‌ها نیز تا حد امکان حفظ شود، توسعه می‌یابد».
در کنار ایجاد فوم‌های مبتنی بر گرافن در بسته‌بندی، تیم تحقیقاتی پروژه جدید، نحوه استفاده از مواد کامپوزیتی در ورق‌های گرافن فوق‌نازک را نیز بررسی خواهد کرد.