همکاری مشترک برای عرضه فناوری نانوکپسوله کردن

براساس توافقنامه همکاری مشترک میان پلاندا بیوتکنولوژی و کوینه هلثیکر، فناوری نانوکپسوله کردن شرکت پلاندا برای بسته بندی و عرضه در اختیار شرکت کوینه قرار می‌گیرد.

شرکت پلاندا بیوتکنولوژی (Plandaí Biotechnology) تولیدکننده کمپلکس زیست‌فعال فیتوفیر (Phytofare®)، اعلام کرد که لیسانس نانومحصول جدید خود موسوم به فروید (Pheroid®) را به شرکت کوینه هلثیکر (Coyne Healthcare) واگذار کرده است. از این نانومحصول جدید برای تولید کمپلکس جدیدی با نام تجاری Ph2TM استفاده خواهد شد. این کمپلکس برای تولید انواع داروها مناسب است. براساس این توافقنامه، پلاندا کپسول‌هایPh2TM را برای شرکت کوینه آماده خواهد کرد و کوینه نیز بعد از بسته بندی، آن‌ها را به فروش می‌رساند. اولین فروش این محصول در آفریقای جنوبی خواهد بود.
Ph2TM از ترکیب سیستم به دام‌اندازی نانومقیاس و Pheriod ساخته شده است. در این کپسول‌ها از اسیدهای چرب با زنجیره بلند استفاده شده است که هم جذب دارو و هم محافظت از آن را در طول فرآیندهای متابولیکی بهبود می‌دهد.
فروید در حال حاضر در صنایع مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این فناوری قدرت جذب مواد افزایش یافته و ترکیبات مورد نظر با کارایی بالایی وارد سیستم جریان خون می‌شود. Ph2TM اولین استفاده تجاری از این فناوری برای انسان است.
کالوم دوفیلد از مدیران شرکت پلاندا می‌گوید: «کوینه اهداف بلندی برای تولید محصولات جدید دارد. Ph2TM می‌تواند از ترکیبات ارزشمند دارویی در سیستم گوارش محافظت کند تا این که این ترکیبات بتوانند به سیستم گردش خون برسند. ما از این همکاری مشترک بسیار خرسند هستیم و پیش بینی می‌کنیم که آینده روشنی در انتظار این محصول باشد.»
کیوین کوینه از مدیران شرکت کوینه می‌گوید: «توانایی شرکت پلاندا در عرضه Ph2TM متناسب با نیاز و اهداف ماست. بسیاری از ترکیبات غذایی از اجزاء مختلف تشکیل شده است که این اجزاء نقش بسیار مهمی در عملکرد ترکیبات دارد. برای اثربخشی این ترکیبات باید اجزاء آن به صورت دست‌نخورده به جریان خون بدن برسند که با این فناوری امکان تحقق این امر وجود دارد.»