نقش فناوری‌ نانو در رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا

طبق گزارش جدید، آزادی در انجام تحقیقات و الزامات اداری کمتر، می‌تواند به تضمین رقابت‌پذیری اروپا در بخش فناوری‌ نانو کمک نماید.

کمیته اجتماعی و اقتصادی اروپایی (EESC) اتحادیه اروپا گزارش جدیدی در زمینه «فناوری‌ نانو برای صنعت شیمیایی رقابتی» منتشر کرده است. براساس این سند، فناوری‌ نانو در اولویت‌های اتحادیه اروپا به طور چشمگیری منعکس شده و مورد حمایت واقع شده است. طبق گزارش مذکور، آزادی در انجام تحقیقات و الزامات اداری کمتر، می‌تواند به تضمین رقابت‌پذیری اروپا در این بخش کمک نماید.
براساس گزارش جدید، از آنجایی که فناوری‌ نانو دارای پتانسیل اشتغال‌زایی و اقتصادی گسترده‌ای است، باید نقش این فناوری در بخش‌های پزشکی و شیمیایی تقویت شود. به طور خاص کمیته اجتماعی و اقتصادی اروپایی اتحادیه اروپا خاطرنشان می‌سازد که چطور فناوری‌ نانو می‌تواند دربرگیرنده مزایای توسعه پایدار و زیست‌محیطی در بخش‌هایی نظیر تصفیه آب و کنترل انتشار دی‌اکسید کربن باشد.
کمیته فوق درخواست کرده است تا خوشه‌های تعالی اروپا (نانوخوشه‌ها) هرچه بیشتر توسعه یافته و ابزارهای تأمین مالی برنامه چارچوبی تحقیقات اتحادیه اروپا در افق ۲۰۲۰ برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) تسهیل شود. همچنین آگاهی‌بخشی عمومی و تبادل‌نظر در این زمینه نیز باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدنظر قرار گیرد. طبق سند جدید، تبادل‌نظر باید به طور دائمی بین مصرف‌کنندگان، سازمان‌های محیط‌زیست، کسب‌وکارها و سیاست‌گذران صورت پذیرد.
در نهایت EESC از کمیسیون اروپا درخواست می‌کند تا گزارش به‌روزی در زمینه نانومواد و فناوری‌ نانو در اروپا قبل از ۲۰۲۰ ارائه نماید.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه نمایند.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN