رقابت ۴۵۴۵ داوطلب در ششمین مسابقه ملی فناوری نانو

در مجموع ۴۵۴۵ داوطلب در ششمین مسابقه ملی فناوری نانو به رقابت خواهند پرداخت. این آزمون در تاریخ جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه رأس ساعت ۱۰ در ۳۰ شهر در ۲۰ استان کشور برگزار خواهد شد.‏

از ۴۵۴۵ داوطلب ششمین مسابقه ملی فناوری نانو، به تفکیک جنسیت ۲۵۴۶ نفر زن (۵۶%) و ۱۹۹۹ نفر مرد (۴۴%) و به تفکیک مقطع تحصیلی ۲ نفر فوق دکتری (۰/۰۴%) ۳۳۶ نفر دکتری تخصصی (۷/۴%)، ۵۵ نفر دکتری عمومی (۱/۲%)، ۱۲۰۶ نفر کارشناسی‌ارشد (۲۶/۵%) و ۲۹۴۶ نفر از مقاطع کارشناسی و پایین‌تر (۶۴/۸%) هستند.

در ششمین مسابقه ملی نانو، رشته‌های تحصیلی شیمی، مهندسی مکانیک، فیزیک، زیست‌شناسی و مهندسی شیمی به ترتیب با ۹۱۳، ۳۵۶، ۳۴۱، ۲۸۸ و ۲۵۶ داوطلب، در رتبه اول تا پنجم آمار بالای ثبت‌نام مسابقه قرار دارند.

همچنین از میان داوطلبان ۴۳۳۲ نفر توسط نهادهای ‏ترویجی (۹۵%) و ۲۱۳ نفر به صورت انفرادی (۵%) ثبت‌نام شده‌اند.

بطور کلی در ششمین مسابقه ملی ‏فناوری نانو، ۱۰۶ نهاد ترویجی شامل ۶۴ گروه دانشجویی (۶۰%)، ۱۶ شرکت‌ آموزشی (۱۵%) و ۶ نهاد آموزش و پرورش(۶%) و ۲۰ نهاد از سایر نهادهای ترویجی (۱۹%) در روند ثبت‌نام و آموزش داوطلبان مشارکت داشته‌اند.

در این مسابقه، استان‌های تهران، فارس، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی وکرمان به ترتیب با ۸۱۴، ۴۳۷، ۳۴۳، ۳۲۱، ۲۸۹ و ۲۸۱ داوطلب، در رتبه اول تا ششم آمار بالای ثبت‌نام مسابقه قرار دارند.

گفتنی است در برگزاری این مسابقه، مراکز علمی و دانشگاهی مختلفی با دبیرخانه مسابقه، به عنوان حامی، ‏همکاری دارند که عبارتند از:

همکاران و حامیان اصلی
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

حامیان اجرایی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه مراغه، دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، دانشگاه پیام نور مرکز آباده، دانشگاه دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز، دانشگاه پیام نور مرکز جهرم، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد بابل.

شایان ذکر است ششمین مسابقه ملی فناوری نانو در تاریخ جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه رأس ساعت ۱۰ در ۳۰ شهر در ۲۰ استان کشور برگزار خواهد شد.‏