برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در حوزه ساخت و ساز در اردبیل

در روز چهارشنبه مورخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ و در طول “ششمین هفته فناوری نانو”، سمینار تخصصی “معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز”، در محل سازمان نظام مهندسی استان اردبیل برگزار شد.

این سمینار با حضور جمعی از تولید کنندگان، مهندسین ناظر و کارشناسان میراث فرهنگی استان اردبیل برگزار شد و در مورد کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز، جایگاه ایران در فناوری نانو جهانی و پتانسیل های استان برای پذیرش این فناوری بحث و گفت و گو شد. سرفصل های کلی این سمینار عبارت بودند از:

• نقش نوآوری در بنگاه های اقتصادی
• معرفی فناوری نانو
• کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز
• معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانوو خدمات صنعتی ستاد نانو
• معرفی الگوهای موفق دانش بنیان

به منظور آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز، گزارش-های کوتاه صنعتی زیر بین حضار توزیع گردید:
– کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان
– کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی
– کاربرد فناوری نانو در عایق رطوبتی
– کاربرد فناوری نانو در عایق های صوتی
– کاربرد فناوری نانو در عایق های حرارتی
– کاربرد پوشش های نانو در لوله های آب گرم

در این سمینار محصولات مرتبط با صنعت ساخت و ساز ساخت داخل معرفی گردید و همچنین در مورد نیازها و مشکلات فنی حوزه ساخت و ساز در این استان بحث شد. در این میان با مشورت کارشناسان فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز تعداد ۲۶ فرم تقاضای فناوری در این استان ثبت شد که توزیع آنها در نمودار زیر قابل مشاهده است؛

filereader.php?p1=main_25c1b636a922c946d