تمرکز بر الزامات گسترش بازار فناوری و راهکارهای ورود به بازارهای بین‌المللی

در دومین روز برگزاری چهارمین مجمع اقتصاد فناوری نانو کارگاه‌های آموزشی با موضوعات «گسترش بازار فناوری و خدمات در عرصه بین‌المللی (صادرات فناوری)» و «جستجوی مزیت رقابتی در زنجیره ارزش جهانی صنعت: مفاهیم و تکنیک‌ها»‌ برگزار شد.

در دومین روز برگزاری چهارمین مجمع اقتصاد فناوری نانو با توجه به اهمیت گسترش بازارمحصولات حوزه فناوری نانو و ورود به بازارهای جهانی دو کارگاه آموزشی با موضوعات «گسترش بازار فناوری و خدمات در عرصه بین‌المللی (صادرات فناوری)» و «جستجوی مزیت رقابتی در زنجیره ارزش جهانی صنعت: مفاهیم و تکنیک‌ها»‌ برگزار شد.

کارگاه آموزشی گسترش بازار فناوری و خدمات در عرصه بین‌المللی (صادرات فناوری)

در این کارگاه، مهندس علی نیکبخت، مدیرعامل شرکت مهندسی و خدمات ایفا صنعت تابا، پس از تشریح عوامل و راهکارهای گسترش بازار بین‌الملل به بیان تجربه حاصل ازصادرات سرویس فنی و مهندسی نیروگاهی  به اندونزی پرداخت.

وی درخصوص توسعه بازار گفت: «توسعه بازار یکی از استراتژی‌های رشد شرکت است که بازارهای جدید را برای محصولات و خدمات فعلی شناسایی کرده و توسعه می‌دهد. همچنین استراتژی توسعه بازار، مشتریان بالقوه جدید را دربازارهای جدید و غیرمشتریان را در بازار هدف کنونی، هدف خود قرار می‌دهد.»

مهندس نیکبخت افزود: «گسترش محصول، گسترش بازار، برند جدید و یا توسعه برند و ایجاد مشارکت‌ها و برندهای مشترک از جمله اقدامات و روش‌های متداول در راستای توسعه بازار به شمار می‌روند.»

به گفته وی اصلی‌ترین اقدام در بحث ورود به بازارهای بین‌المللی تعریف شفاف یک بازار جدید بوده و شناخت صحیح مشتریان هدف، موقعیت جغرافیایی در بخش مطالعات بازار بسیار مهم است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و خدمات ایفا صنعت تابا پس از تشریح گام‌های ورود به بازارهای جدید بین‌المللی به موانع گسترش بازار پرداخت و خاطرنشان کرد: «مواردی چون فرهنگ و شاکله‌بندی بازار جدید، قوانین و مقررات در بازار جدید، نیاز سرمایه‌گذاری، وجود رقبا، وفاداری مشتریان به بازیگران فعلی بازار و هزینه بالا در شبکه تامین و توزیع از جمله موانع ورود به بازارهای جدید و گسترش بازار هستند که پیش از اقدام به ورود به بازارهای جدید بایستی مورد بررسی و مطالعه دقیق قرارگیرند.»

مهندس نیکبخت افزود: «یکی از استراتژی ورود به بازارهای بین‌المللی جدید تحریک بازار است، همچنین در ابتدای ورود به بازارهای جدید بین‌المللی باید تلاش شود از استراتژی‌های فروش مستقیم به مشتریان (B2C) استفاده شود.»

کارگاه آموزشی «جستجوی مزیت رقابتی در زنجیره ارزش جهانی صنعت: مفاهیم و تکنیک‌ها»‌

مدرس این کارگاه، دکتر مصطفی زمانیان، عضو هیأت مدیره شرکت مشاوران مدیریت عمید، به تشریح مباحثی چون معرفی رویکرد زنجیره ارزش و انواع زنجیره ارزش، مفهوم ارتقا در زنجیره ارزش جهانی، تکنیک‌های ارتقا در هر یک از انواع زنجیره ارزش و چگونگی شناسایی و تحلیل زنجیره توسط شرکت‌ها پرداخت.

دکتر زمانیان در خصوص زنجیره ارزش گفت: «زنجیره ارزش مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می‌گیرد تا به خلق ارزش منجر شود، به طور کلی زنجیره ارزش، زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می‌شود.»

وی افزود: «در کنار رویکردهای قائل به تولید کالاهای استاندارد با پایین‌‌ترین قیمت، رویکردی معطوف به نوآوری نیز وجود دارد که بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توانند برای حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی از آن بهره گیرند.»

عضو هیأت مدیره شرکت مشاوران مدیریت عمید تصریح کرد: «اگرچه رویکرد معطوف به نوآوری مستلزم صرف هزینه‌های بیشتر جهت بهبود فرایندها و محصولات از طریق نوآوری است، ولی شرایط حضور مستمر و همچنین خلق ارزش افزوده بیشتر را برای این بنگاه‌ها فراهم می‌سازد.»

به گفته وی، افزایش رقابت‌پذیری از طریق اتخاذ این رویکرد مستلزم شناخت زنجیره ارزش صنعت مورد فعالیت و همچنین توانمندی بنگاه برای تحلیل حلقه‌های مختلف آن در سه بعد بازیگران زنجیره، ارتباطات میان آن‌ها و محیط رقابت است. این موضوع می‌تواند به ویژه برای بنگاه‌های با فناوری بالا، جهت ورود به زنجیره ارزش جهانی و ارتقا در آن مفید واقع شود.

دکتر زمانیان در ادامه به معرفی مدل الماس پورتر پرداخت و گفت: «طبق الماس پورتر برای ورود به یک صنعت بایستی شش عامل کلیدی راهبرد ساختار و رقابت، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و مکمل، عوامل درونی و زیرساخت، دولت و شانس بررسی شود.»

 دکتر زمانیان تصریح کرد: «در بحث زنجیره ارزش دو نوع خطا عمده وجود دارد، یا مدل اشتباهی انتخاب شده است یا زنجیره اشتباه تبیین شده است.»

شایان ذکر است، در کارگاه آموزشی «جستجوی مزیت رقابتی در زنجیره ارزش جهانی صنعت: مفاهیم و تکنیک‌ها»‌ زنجیره ارزش محصولات نانویی و زنجیره ارزش تولید پخش‌کننده موسیقی آیپاد مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است، چهارمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو، در روزهای ۵ و ۶ مردادماه با محوریت نوآوری باز و انتقال دستاوردهای فناورانه از شرکت‌های کوچک به صنایع بزرگ، در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.