پنجمین سخنرانی متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری نانو برگزار شد

پنجمین سخنرانی متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری نانو با موضوع «مدل‌سازی تشکیل کورونای چربی-پروتئین دور ذرات نانو غیرآلی به صورت تابعی از آب‌دوستی ذرات نانو با استفاده از روش دینامیک مولکولی کورس گرین»، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

در راستای تحقق طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» و استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم، بنیاد ملی نخبگان با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو از اساتید، متخصصان، کارآفرینان و دانشمندان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور فعال در حوزه فناوری نانو برای سخنرانی در موسسات آموزشی و پژوهشی دعوت می‌کند.

پنجمین سخنرانی متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری نانو با موضوع
«مدل‌سازی تشکیل کورونای چربی-پروتئین دور ذرات نانو غیرآلی به صورت تابعی
از آب‌دوستی ذرات نانو با استفاده از روش دینامیک مولکولی کورس گرین»، هفتم
شهریورماه ۱۳۹۵ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

در این برنامه، دکتر علی رمضانی، محقق پسادکتری دانشکده علوم و مهندسی مواد دانشگاه میشیگان، با موضوع «مدل‌سازی تشکیل کورونای چربی-پروتئین دور ذرات نانو غیر آلی به صورت تابعی از آب دوستی ذرات نانو با استفاده از روش دینامیک مولکولی کورس گرین»  به ایراد سخنرانی پرداخت و تاریخچه، ابعاد مختلف موضوع و تجربیات و انتشارات خود در این خصوص را تشریح نمود.

موضوعات تشریح شده در این سخنرانی شامل عناوین ذیل بوده‌ است:
•    تشریح خاصیت آب‌گریزی نانوذرات
•    معرفی شبیه‌سازی دینامیک مولکولی(MD)
•    شبیه‌سازی درشت دانه‌ها(Coarse grained) به روش دینامیک مولکولی
•    تشکیل چربی کرونا در اطراف نانوذرات
•    تشکیل لیپوپروتئین کرونا در اطراف نانوذرات

لازم به ذکر است، طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به کشور و همچنین ایجاد ارتباط موثر دانشمندان غیرمقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و بنیاد ملی نخبگان‌ تدوین شده و در حال اجرا است.

جزییات این طرح  در این صفحه اینترنتی قابل مشاهده است.