خرید فناوری تولید و استفاده از نقاط کوانتومی در تولید پیل خورشیدی

شرکت یوبیکیودی فناوری تولید نوعی نقاط کوانتومی غیرسمی را از آزمایشگاه ملی لوس‌آلموس خریداری کرده است. این شرکت اخیراً امتیاز پتنت استفاده از این نقاط در ساخت پیل خورشیدی شیشه‌ای را نیز از این آزمایشگاه دریافت کرده است.

به جای قراردادن پیل‌های بزرگ خورشیدی روی پشت بام، بهتر است شیشه‌ها به‌گونه‌ای ساخته شود که بتواند نور خورشید را به انرژی تبدیل کند. چنین کاری با استفاده از پیل‌های خورشیدی حاوی نقاط کوانتومی قابل انجام است.
نقاط کوانتومی می‌توانند نور دریافت شده را دوباره به شکل دیگری نشر دهند. بنابراین، این امکان وجود دارد که نور خورشید به‌گونه‌ای بازنشر یابد که مجدداً درون شیشه باقی بماند. در واقع شیشه یک پیل خورشیدی باشد و نور وارد شده به شیشه از آن خارج نشده و بخش اعظم آن به الکتریسیته تبدیل شود.
در حال حاضر از نقاط کوانتومی مختلفی که در بازار است برای ساخت نمایشگر استفاده می‌شود. اما نقاط کوانتومی که توسط شرکت یوبیکیودی (UbiQD) تولید می‌شود، با بسیاری از این نقاط متفاوت است. بیشتر نقاط کوانتومی موجود در بازار به دلیل استفاده از فلزات سنگین با مشکل سمیت روبرو هستند؛ بنابراین استفاده از آن‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه است. اما این نقاط کوانتومی کاملاً بی‌خطر بوده و می‌توان از آن برای تولید قطعات و لوازم منزل استفاده کرد.
روش تولید نقاط کوانتومی شرکت یوبیکیودی توسط آزمایشگاه ملی لوس‌آلموس ابداع شده‌ و لیسانس آن در اختیار این شرکت قرار گرفته است.
محققان آزمایشگاه ملی لوس آلموس روی استفاده از این نقاط کوانتومی در ساخت پنجره‌های خورشیدی کار کرده‌اند. مک دانیل از شرکت یوبیکیودی می‌گوید که این شرکت به پتنت مربوط به استفاده از این نقاط کوانتومی در ساخت شیشه پنجره دسترسی دارد. این پتنت امکان استفاده از این نقاط را هم در ساخت شیشه منزل و هم شیشه خودرو فراهم می‌کند؛ شیشه‌هایی که در واقع پیل خورشیدی نیز هستند. اما هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر در این خصوص بوده و پژوهشگران آزمایشگاه ملی لوس‌آلموس در حال کار روی این فناوری هستند. امتیاز استفاده از این پتنت در تاریخ ۲۸ جولای به شرکت یوبیکیودی واگذار شده‌است.