کتاب «داستان نانوتافته» منتشر شد

کتاب «داستان نانو تافته» منتشر شد. این کتاب روایتی متفاوت از مسیر تجاری‌سازی فیلتر نانوالیاف است و به فرآیند تجاری‌سازی این فناوری می‌پردازد.

کتاب «داستان نانوتافته» منتشر شد. این کتاب روایتی متفاوت از مسیر تجاری‌سازی فیلتر نانوالیاف است و به فرآیند تجاری‌سازی یک فناوری می‌پردازد.

در این کتاب سعی شده تجربیات این مسیر به عنوان تجربه‌ای در مدیریت دانش در اختیار دیگران قرار گیرد، تجربه‌ای که حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی در صنعت به نظر می‌آید.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:
«یکی از مهمترین لوازم تحقق جامعه اسلامی و به تبع آن، تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی -چنان که در تأکیدات رهبر معظم انقلاب مشهود است- توجه به تولیدعلم و فناوری به عنوان پایه ومبنای قدرت و اقتدار تمدن اسلامی است.
در این راستا، پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف گرچه خود به عنوان بخشی از دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی دراعتلای کشورمغتنم می‌باشد اما پر واضح است که به بارنشستن تامّ این موفقیت‌های علمی زمانی به تقویت کارآمدی نظام به طورمحسوس خواهد انجامید که ثمرۀ آن درساحت عینی زندگی آحاد جامعه اسلامی قابل لمس باشد.
این اتفاق حلقۀ پایانی فرآیند بسیارمهمی است که از احصاء و تحلیل مشکلات عینی درابعاد معنوی و مادی زندگی مردم آغازشده وطی مراحلی پس ازتبدیل به مجموعه‌ای ازمسائل علمی به کشف پاسخ امتداد می‌یابد و درنهایت باید با اتخاذ تدابیر لازم جهت به کاربستن این پاسخ‌ها نتیجۀ آن در زندگی مردم مشاهده شود. اما متأسفانه دربسیاری موارد حتی چنانچه مشکل به درستی شناسایی شده باشد و پاسخ آن نیز در عرصۀ علمی کشف شده باشد؛ به دلیل مفقود بودن حلقه نهایی، این فرآیند اثری درزندگی مردم نخواهد داشت. ماهیت این حلقه مفقوده ترکیبی ازعلم، مدیریت و اقتصاد است که ازآن به تجاری‌سازی یاد می‌شود. اکسیری که می‌توان آن رابه عنوان شالوده و وجه ممیّز شرکت‌های دانش بنیان معرفی کرد.»

چاپ اول این کتاب در ۲۴۰ صفحه در تابستان ۱۳۹۵ منتشر شده است.

 سرفصل‌های کتاب «داستان نانوتافته» عبارتند از:

– درس‌های استاد؛ شکل‌گیری یک ایده فناورانه
– یک حامی مهم؛ آغاز تلاش‌ها برای ساخت نمونه اولیه دستگاه الکتروریسی
– شکست در بازار؛ ساخت نمونه اولیه دستگاه و آغاز بازاریابی
– چند تصمیم سخت؛ ساخت دستگاه پایلوت صنعتی
– همکاری پر فراز و نشیب؛ رسوخ فناوری در صنعت فیلتر نیروگاهی
– در قلمرو انرژی؛ بازاریابی محصول فناورانه در صنایع بزرگ
– چرخه تحقیق؛ تولید انبوه، فروش و صادرات تجهیزات جانبی و دستگاه الکتروریسی با کاربرد آزمایشگاهی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت سفارش اینترنتی این کتاب (با ۴۰ درصد تخفیف) به این صفحه مراجعه نمایند.