کمیته فنی استاندارد‌سازی فناوری نانو اروپا در حال بررسی شیوه‌های دفع نانو مواد موجود در پسماند

کمیته اروپایی استاندارد‌‌ سازی فناوری نانو (CEN TC 352) در حال تدوین راهنمایی با هدف مدیریت ایمن پسماند و دفع روشمند نانو اشیاء ساخته شده (MNOs) می‌باشد.

کمیته اروپایی استاندارد‌‌ سازی فناوری نانو (CEN TC 352) در حال تدوین راهنمایی با هدف مدیریت ایمن پسماند و دفع روشمند نانو اشیاء ساخته شده (MNOs) می‌باشد. بودجه این پروژه توسط کمیسیون اروپا تأمین می‌شود. این راهنما، شامل دستورالعمل‌هایی برای همه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت پسماند از جمله مرحله‌ی ساخت و مرحله‌ی فرآوری نانو مواد می‌باشد.
به منظور اطمینان از اینکه این دستورالعمل‌ها هم در راستای توسعه‌ی اقتصادی و هم در جهت حفظ سلامتی افراد و محیط زیست ‌باشد، کمیته استاندارد‌‌‌سازی در حال جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با شیوه‌های فعلی دفع نانو اشیاء ساخته شده می‌باشد.
به منظور جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با شیوه‌های فعلی دفع نانومواد، دو پرسشنامه آنلاین زیر تهیه شده‌است:
• شرکت‌های دفع پسماند
• سازندگان و فرآوری ‌کنندگان نانو اشیاء ساخته شده
از شرکت‌های مربوطه دعوت شده‌است که این پرسشنامه را تا تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۶ تکمیل کنند.