دوره آموزشی نحوه انتخاب مواد مرجع استاندارد مناسب و استفاده صحیح از آنها در آزمایشگاه

شرکت کیفیت گستر هوپاد از طرف کمیته استانداردسازی فناوری نانو و با همکاری شبکه آزمایشگاهی نانو، یک دوره آموزشی دو روزه با موضوع”نحوه انتخاب مواد مرجع استاندارد مناسب و استفاده صحیح از آنها در آزمایشگاه” برگزار می نماید.

با توجه به اهمیت انتخاب و استفاده صحیح از مواد مرجع در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط کارشناسان و مسئولان آزمایشگاه‌های آنالیز و مشخصه‌یابی مواد و همچنین نیاز به کسب آگاهی و مهارت در این حوزه، شرکت کیفیت گستر هوپاد از طرف کمیته استانداردسازی فناوری نانو و با همکاری شبکه آزمایشگاهی نانو، یک دوره آموزشی دو روزه با موضوع”نحوه انتخاب مواد مرجع استاندارد مناسب و استفاده صحیح از آنها در آزمایشگاه” به شرح پیوست در تاریخ ششم و هفتم مهرماه ۹۵ در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار می نماید.

ظرفیت تعداد افراد شرکت کننده در این دوره آموزشی ۳۰ نفر و هزینه مربوطه برای هر یک از شرکت کنندگان ۴۰۰۰۰۰ تومان است که پنجاه درصد آن توسط کارگروه ایمنی و استاندارد ستاد نانو پرداخت می گردد.

مهلت ثبت نام:
خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در این دوره آموزشی و استفاده از حمایت کمیته استانداردسازی فناوری نانو، حداکثر تا پایان روز یکشنبه چهارم مهرماه جهت ثبت نام با این شرکت تماس حاصل بفرمایید.
اطلاعات تماس جهت هماهنگی:
تلفن: ۲۲۶۵۳۲۸۹
فکس:۲۲۴۰۱۶۳۱
آدرس ایمیل: info@Houpad.com

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را مطالعه فرمایید:
اطلاعات بیشتر