دومین مجله نانویی ایران در ISI نمایه شد

مجله Journal of Nanostructures که توسط دانشگاه کاشان منتشر می‌شود، در نمایه ESCI سایت تامسون رویترز پذیرفته و نمایه شد.

مجله Journal of Nanostructures که توسط دانشگاه کاشان منتشر می‌شود، در نمایه ESCI سایت تامسون رویترز پذیرفته و نمایه شد. این مجله با نام اختصاری JNS، از سال ۲۰۱۱ به صورت فصلنامه و به سردبیری دکتر مسعود صلواتی منتشر شده و تاکنون ۲۷۲ مقاله در آن به صورت Review ،Original و… از دانشگاه‌های معتبر ایرانی و خارجی چاپ شده است.

از جمله اعضاء مطرح هیات تحریریه مجله JNS می‌توان به این محققان اشاره نمود:

Ali Khademhosseini, Harvard-MIT Health Sciences and Technology
Yitai Qian, University of Science and Technology of China
Taeghwan Hyeon, Seoul National University, South Korea
Ali Reza Badiei, University of Tehran, Iran
Abolghasem Ataie, University of Tehran, Iran

گفتنی است، نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index به عنوان یک نمایه جدید در پایگاه ISI-Web of Science Core Collection در سال ۲۰۱۵ معرفی و ارائه شده است.

عنوان و چکیده مقالات منتشرشده در مجلات نمایه ESCI در پایگاه ISI Web of Science قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است و این مقالات دارای اعتبار و ارزش مقاله ISI Web of Science خواهند بود.
    
شایان ذکر است، براساس آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در مجله JNS با توجه به نمایه شدن آن در ESCI، مبلغ  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان حایت تشویقی تعلق می‌گیرد.

فهرست مقالات این مجله و نسخه الکترونیکی آن از طریق پایگاه اینترنتی مجله قابل دریافت است.