تور فناورانه نهادهای ترویجی فناوری نانو؛ حضور ۲۰۰۰ نفری دانشجویان

با مشارکت ۲۶ نهاد ترویجی دانشجویی فناوری نانو بیش از ۲۰۰۰ نفر از اساتید و دانشجویان از نهمین نمایشگاه فناوری نانو که از تاریخ ۱۴ مهرماه لغایت ۱۷ مهرماه ۱۳۹۵ برگزار گردید، بازدید کردند.

کارگروه ترویج و فرهنگ سازی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو با هدف نمایش و معرفی دستاوردهای کشور در حوزه‌ی فناوری‌نانو و تقویت روحیه خودباوری و امید در جامعه به ویژه در میان نسل جوان و دانشجو حمایت از بازدیدهای گروهی دانشجویی را در دستور کار قرار داده است.

در نهمین جشنواره فناوری نانو که از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ مهرماه در سالن خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، مجموعاً ۲۰۵۱ دانشجو شامل ۱۱۱۹ نفر آقا و ۹۳۲ نفر خانم از ۵۱ دانشگاه از سراسر کشور با همکاری ۲۶ نهاد ترویجی فناوری نانو و در قالب ۵۰ تور دانشجویی از جشنواره بازدید نمودند. همچنین در ایام نهمین جشنواره نانو در مجموع ۴۰ نفر از اساتید ۱۰ دانشگاه کشور در قالب تورهای علمی فناوری نانو از این جشنواره بازدید داشتند.

گفتنی است به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با فناوری نانو و اهداف، سیاست ها و حمایت های ستاد توسعه فناوری نانو، ۳۴ سمینار آشنایی با فناوری نانو توسط مدرسان مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد. و بسته آموزشی و حمایتی فناوری نانو نیز در اختیار دانشجویان شرکت کننده در تورها قرار گرفت.

شایان ذکر است، برنامه حمایت از بازدیدهای گروهی دانشجویی از جشنواره نانو از سال ۱۳۸۹ و همزمان با سومین جشنواره فناوری نانو آغاز شده است و این برنامه بستر مناسبی برای ترویج و توسعه ملموس فناوری نانو، نمایش و معرفی دستاوردهای کشور در حوزه‌ی فناوری‌نانو، معرفی اهداف، سیاست ها و حمایت های ستاد توسعه فناوری‌نانو، آشناسازی هرچه بیشتر دانشجویان، مدیران و عموم مردم با توانمندی های علمی کشور در این حوزه از فناوری و ایجاد و تقویت ارتباط بین اساتید و دانشجویان با شرکت‌ها و صنایع فراهم نموده است.

filereader.php?p1=main_ddf0033393bcd16bc

filereader.php?p1=main_3ed7d183732ad2d3d

filereader.php?p1=main_7dd4ab3a3608cb307