نانوفرمولاسیون پتنت شده‌ای برای محافظت از پوست

یک شرکت فعال در حوزه مواد آرایشی، موفق به ارائه فناوری شده که با استفاده از آن می‌توان از پوست در برابر تابش نور خورشید محافظت کرد. در این فناوری که به‌صورت پتنتی به ثبت رسیده، نانوذرات و نقاط کوانتومی مانع از رسیدن پرتوهای فرابنفش به پوست می‌شوند.

شرکت تراپون (Therapon) موفق به ارائه محصولی برای جذب تابش فرابنفش شده‌است. این محصولات حاوی ذرات سیلیکونی، براساس خواص فیزیک کوانتوم کار می‌کند. نانوذرات مورد استفاده در این محصول قادر است ۹۸ درصد از طیف نور خورشید را جذب کند، در حالی که بی‌رنگ بوده و روی پوست دیده نمی‌شوند.
با این نانوذرات، محصول می‌تواند به خوبی از پوست محافظت کند و به اثربخشی ۵۰۰۰ SPF برسد. این فناوری و ذرات موجود در آن از ساز و کار جدیدی برای محافظت از پوست برخوردار است. هر چند پیش از وارد شدن به بازار، نیاز است که آزمون‌های مختلفی روی آن انجام گیرد تا از کیفیت محصول برای وارد شدن به بازار اطمینان حاصل شود.
زمانی که این محصول روی پوست قرار می‌گیرد، نانوخوشه‌های موجود در آن به‌صورت نامرئی روی سطح پوست قرار می‌گیرند و مانع از برخورد پرتو مضر خورشید به آن می‌شوند. در صورتی که این محصول از نوجوانی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند مانع از بروز بسیاری از سرطان‌های پوست شود.
این نانوخوشه‌ها با همکاری شرکت ترادرم (Theraderm) تولید شده‌است. در این فناوری از نقاط کوانتومی استفاده شده‌است که قادراند انرژی خورشید را به دام اندازند؛ این کار موجب پخش شدن انرژی می‌شود. این نقاط موجب محافظت از پوست در برابر تابش پرتو فرابنفش خورشید می‌شود. ۹۰ درصد از عامل آسیب‌های پوستی و در نهایت پیر شدن، همین تابش خورشید است.
بکمن و ازنکو از محققان این پروژه، فناوری استفاده از این نانوذرات را در سال ۲۰۰۵ به‌صورت پتنتی به ثبت رسانده‌اند و در حال حاضر این حوزه کاری را دنبال می‌کنند. هنوز محققان از تاریخ عرضه این فناوری به بازار اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند.
بکمن می‌گوید: «ما امیدواریم که همکاری با یک شرکت داروسازی بتواند این محصول را به بازار بین‌المللی برساند.»
برای ساخت این نانوخوشه‌ها از تابش لیزر استفاده شده‌است که موجب تبخیر شدن در دمای ۵۰۰۰ درجه می‌شود و در نهایت ذرات سیلیکون خالص به دست می‌آید. این ذرات پوششی از جنس اکسید سیلیکون ایجاد می‌کنند که دارای خواص فیزیک کوانتومی بوده و از آن برای به دام‌اندازی امواج پرانرژی خورشید استفاده می‌شود.