ترکیب دو فناوری توالی‌سنجی برای یک پروژه ملی

دستگاه توالی‌سنج شرکت بیونانوژنومیکس موسوم به Irys اخیراً توسط یک گروه تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته است. این گروه قصد دارند با ترکیب این فناوری و فناوری دیگری که مربوط به شرکت بیوساینس پاسیفیک است، اقدام به ارائه ژنوم مرجع مهره‌داران کنند.

شرکت بیونانوژنومیکس (BioNano Genomics) در حوزه نقشه‌برداری فیزیکی از ژنوم در جهان پیشرو است. این شرکت با همکاری مؤسسه پزشکی هوگز هاروارد (HHMI) و اریک جارویس از دانشگاه راکفلر قصد دارند روی فناوری توالی‌سنجی کار کنند. در این پروژه قرار است فناوری توالی‌سنجی شرکت بیوساینس پاسفیک برای فناوری نقشه‌برداری جدید شرکت بیونانوژنومیکس ترکیب شده و در نهایت هزاران ژنوم مرجع مهره‌داران تولید شود. ساخت ژنوم مرجع در راستای پروژه «ژنوم مهره‌داران» انجام می‌شود.
جارویس و همکارانش از مرکز توالی‌سنجی ژنوم دانشگاه دوک ارزیابی سیستماتیکی روی توالی‌سنجی DNA و فناوری داربست‌زنی انجام داده‌اند. آنها فناوری شرکت بیو نانو و پاسیفیک را با هم ترکیب خواهند کرد تا راهبرد کاملاً جدید برای تولید مواد مرجع به دست آید.
جارویس یک دستگاه Irys که ابزار نقشه‌برداری شرکت نانوبیو است را خریداری کرده است، ابزاری که نقش بسیار مهمی در تولید ژنوم‌های مرجع خواهد داشت. این کار در پروژه‌های G10K و Brid 10000 انجام می‌شود. هدف از این دو پروژه، تولید مواد مرجع با کیفیت بالا برای گونه‌های مهره‌داران است.
برای توالی‌سنجی بیشتر گونه‌ها، جارویس و دیگر اعضاء گروه تحقیقاتی این پروژه، از فناوری شرکت بیوساینس استفاده می‌کنند که با فناوری Irys ترکیب شده‌است.
تحقیقات ژنوم در طول ۲۰ سال گذشته منجر به تولید اطلاعات زیادی شده که درک ما را از بیماری‌ها و فرگشت افزایش می‌دهد. با وارد شدن فناوری توالی‌سنجی Irys به پروژه G10K و B10K، انتظار می‌رود که ژنوم مرجع با کیفیت بالا تولید شود. این کار به محققان کمک می‌کند تا تنوع ساختاری ژن‌ها در مهره‌داران را بهتر کشف کنند. همچنین این کار به پژوهشگران امکان می‌دهد تا ساختار ژنوم مهره‌داران را به‌صورت کامل شناسایی کرده و فرگشت را در گونه‌های مهره‌داران بهتر دریابند.
این فناوری و نتایج به دست آمده از این پروژه به دانشمندان در درک بهتر چگونگی تنوع یافتن گونه‌ها کمک شایانی می‌کند و از روی این نتایج می‌توان به بررسی سلامت و بیماری انسان‌ها بپردازند.
شرکت نانوبیوژنومیکس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات نقشه‌برداری از ژن است که آخرین نسل از تجهیزات این شرکت موسوم به Irys به بازار عرضه شده‌است.