برگزاری سمینار تخصصی در حوزه کشاورزی در هفته فناوری نانوی استان فارس

نشست تخصصی کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی با حضور اعضا و نمایندگان شرکت های خصوصی کشاورزی، اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی، خانه کشاورز و جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد. اهداف این نشست آشنایی شرکت کنندگان با برنامه ها ی ستاد ویژه توسعه فناوری ن

در این راستا توضیحاتی درخصوص برنامه ده ساله ی آینده توسعه فناوری نانو و به کارگیری این فناوری در صنایع ارائه گردید. در ادامه به کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی مبتنی بر دستاوردهای داخل کشور پرداخته شد که شامل موارد زیر می باشد؛

۱٫ فناوری پلاسماس سرد و کاربردهای آن در جوانه زنی بذر، کاهش بار میکروبی محصولات کشاورزی و بسته بندی محصولات کشاورزی
۲٫ نانوآفت کش ها و مبارزه با آفات و بیماری هاپ
۳٫ بسته بندی های زیست تخریب پذیر، فعال و هوشمند
۴٫ انبار مانی محصولات کشاورزی
۵٫ کاهش آلایندگی آب

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d

در ادامه نشست، ارائه ای در خصوص فرصت های به کارگیری فناوری نانوپوشش ها در ادوات کشاورزی انجام شد. در این ارائه انواع نانوپوشش ها و ویژگی های آنها برای حضار تشریح گردید.

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6

در پایان جلسه پرسش و پاسخی تشکیل شد و به سوالاتی در خصوص موارد مطرح شده در ارائه، نانو کودها و مدیریت گلخانه و مزرعه پاسخ داده شد. در این سمینار ۴۱ نفر از فعالان کشاورزی حضور داشتند که نیازهای و مسائل خود را در قالب ۲۴ تقاضای صنعتی مطرح کردند. موضوعات مطرح شده در نمودار زیر بیان شده است؛

filereader.php?p1=main_28b662d883b6d76fd

شایان ذکر است که این سمینار با همکاری استانداری فارس، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی شیراز، روز یکشنبه ۰۹/۰۸/۹۵ برگزار شد.