انتشار استاندارد جدید ایزو برای شناسایی ایمنی نانومواد

ایزو استانداردی برای آماده‌سازی نمونه به منظور مطالعه‌های سم‌شناسی منتشر کرده است. این روش می‌تواند به محققانی که درحوزه ایمنی نانومواد کار می‌کنند، کمک شایانی کند.

ایزو اقدام به انتشار استانداردی با شماره ۱۶۱۹۶:۲۰۱۶ کرده است. این استاندارد با عنوان « Nanotechnologies — Compilation and description of sample preparation and dosing methods for engineered and manufactured nanomaterials » به تشریح روش‌ آماده‌سازی نانومواد مهندسی شده به منظور مطالعات سم‌شناسی می‌پردازد.
هدف از این استاندارد کمک به دانشمندان و متخصصان برای درک، برنامه‌ریزی و انتخاب نانومواد مناسب در حین آزمایش‌های سم‌شناسی است. این استاندارد روش آماده‌سازی ساده‌ای برای آزمایش هم در داخل بدن و هم خارج از بدن ارائه می‌دهد. در این استاندارد راهنمای لازم به منظور آماده سازی نمونه برای آزمایش‌های سم‌شناسی درج شده است. از اهداف مهم این استاندارد می‌توان ارائه اطلاعاتی درباره خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد، محیط و دوز سمیت‌ آنها را نام برد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط ایزو، این استاندارد روی فاکتورهایی تمرکز دارد که ممکن است منجر به نتایجی شود که تنها به ارزیابی ایمنی نانومواد مربوط نباشد. این استاندارد به روآزمایش‌های مرجعی می‌پردازد که بسیار مورد توجه محققان است.
ایزو در باره این استاندارد می‌گوید که بسیاری از روش‌های فعلی به صورت رایج برای نانومواد قابل استفاده نیستند، اما این روش‌ها فاکتورهای مهم و محدودیت‌های رایج برای طیف وسیعی از نانومواد را نشان می‌دهند. ایزو تأکید دارد که این استاندارد نمی‌تواند برای ارزیابی کیفی روش‌ها و داده‌های تولید شده مورد استفاده قرار گیرد، بلکه مکملی برای دیگر روش‌هاست.