مجمع تأسیس اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

اولین انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

پس از پیگیری‌های فراوان انجمن‌های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو جهت تأسیس اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو، با حمایت و همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی و اداره انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولین انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی فناوری نانو در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد.

در این مراسم که با گردهمایی ۳۰ نفر از ۲۵ انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو برگزار شد، انجمن‌های علمی حاضر پس از بررسی اساس‌نامه اتحادیه و تصویب آن، اقدام به رأی‌گیری برای تعیین ۷ نفر عضو اصلی، ۲ نفر عضو علی‌البدل شورای مرکزی، ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی‌البدل اتحادیه نمودند.

هیئت موسس این اتحادیه انجمن‌های فناوری‌نانو دانشگاه‌های صنعتی اراک، اراک و تفرش بودند و مسئولیت برگزاری انتخابات و مدیریت جلسه را بر عهده داشتند که با اتفاق آرا تصمیم بر انتخاب سه نفر به عنوان رئیس، نائب رئیس و منشی جلسه برای مدیریت جلسه شد.

در جریان این انتخابات از  ۲۷ نماینده انجمن‌های حاضر در مراسم اخذ رأی شد و هر نفر امکان رأی دادن به ۵ نفر برای شورای مرکزی و ۱ نفر برای بازرس را در تعرفه رأی داشت.

از کل آرا اخذ شده به ترتیب آقای نصیری‌پور از انجمن نانوفناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان با ۲۰ رأی، خانم سعیدی از انجمن نانوفناوری دانشگاه گیلان با ۱۷ رأی، آقای نوجامه از انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام‌نور مرکز اردبیل با ۱۴ رأی، آقای عیدی از انجمن نانوفناوری دانشگاه صنعتی اراک با ۱۱ رأی، خانم بزرگ‌نیا از انجمن نانوفناوری دانشگاه الزهرا با ۱۰ رأی، آقای زادمهر از انجمن نانوفناوری دانشگاه شهید چمران اهواز با ۹ رأی و آقای عبادتیان از انجمن نانوفناوری دانشگاه فردوسی مشهد با ۸ رأی به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی اولین دوره انتخابات اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم و فناوری‌نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شدند.

همچنین خانم عبدی از انجمن نانوفناوری دانشگاه رازی کرمانشاه، خانم حاجی‌بیگی از انجمن نانوفناوری دانشگاه اراک و آقای لطفی از انجمن نانوفناوری دانشگاه محقق اردبیلی هر کدام با ۷ رأی به عنوان عضو علی‌البدل شورای مرکزی انتخاب شدند. با توجه به تساوی آرا این سه نفر در دور اول انتخابات و نظر به اینکه صرفاَ دو نفر می‌توانستند به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شوند، رأی‌گیری مجدد برای انتخاب دو نفر از میان آنها انجام شد که  آقای لطفی با ۱۴ رأی و خانم حاجی‌بیگی با ۷ رأی به عنوان اعضای علی‌البدل شورای مرکزی اتحادیه انتخاب شدند.

همچنین آقای ثروتی از انجمن نانوفناوری دانشگاه زنجان با ۱۳ رأی به عنوان بازرس اصلی و آقای شوره‌ای از انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام‌نور مرکز اصفهان با ۶ رأی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

پس از تعیین اعضای شورای مرکزی، بازرس و اعضای علی البدل، انتخابات میان افراد انتخابی برای تعیین اولین دبیر اتحادیه انجام شد که از میان دو کاندیدای دبیری اتحادیه، آقایان عیدی از انجمن نانوفناوری دانشگاه صنعتی اراک و نصیری‌پور از انجمن نانوفناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان، آقای عیدی با اختلاف یک رأی به عنوان اولین دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو انتخاب شد.

در این برنامه نمایندگانی از انجمن‌های نانوفناوری دانشگاه‌های: صنعتی اراک، پیام‌نور مرکز لارستان، پیام‌نور مرکز اردکان، الزهرا، گیلان، امام خمینی قزوین، زنجان، سیستان و بلوچستان، رازی کرمانشاه، اراک، پیام‌نور مرکز بابل، حکیم سبزواری، صنعتی شریف، پیام‌نور مرکز خرم‌آباد، فردوسی مشهد، باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، پیام‌نور مرکز اراک، پیام‌نور مرکز اصفهان، پیام‌نور مرکز اردبیل، پیام‌نور مرکز اهواز، تفرش، پیام‌نور مرکز خلخال، پیام‌نور مرکز سرعین و محقق اردبیلی حضور داشتند.

شایان ذکر است این برنامه با حضور نماینده اداره انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در محل سالن اجتماعات معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد.