دعوت برای شرکت در پروژه‌ «استفاده از گرافن در پزشکی»

یکی از شرکت‌های انگلیسی فعال در حوزه گرافن از سوی انجمن تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی، برای کار روی استفاده از گرافن در پزشکی به یک پروژه ۵ ساله دعوت شده‌است. پروژه‌ای که با صرف ۵٫۲ میلیون پوند به دنبال حل چالش‌های بخش سلامت توسط گرافن است.

شرکت تودیتک (۲-DTech) از شرکت‌های اقماری ورسارین (Versarien)، اخیرا از سوی AIM برای همکاری در یک پروژه ۵٫۲ میلیون پوندی دعوت شده‌است. در این پروژه، روی بهبود کاربردهای گرافن در بخش پزشکی کار خواهد شد.
این پروژه ۵ ساله، توسط انجمن تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی حمایت مالی شده‌است تا مشخص شود که چگونه گرافن می‌تواند برای حل چالش‌های بخش سلامت نظیر سرطان، فائق آید.
این پروژه با عنوان «۲D Materials for Next Generation Healthcare Technologies » تعریف شده که در آن خواص و ویژگی‌های گرافن برای استفاده در کلینیک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. درمان زخم‌ها، بازیابی بافت‌ها و مدیریت زخم‌ها از طریق تحریک الکتریکی، درمان سلولی و ایمنی‌درمانی از جمله موارد مورد بررسی در این پروژه است.
شرکت تودیتک از دانشگاه منچستر منشعب شده‌است. این شرکت توسط آزمایشگاه‌های فیزیک، شیمی، داروسازی و پزشکی دانشگاه منچستر مورد حمایت قرار گرفته است. این شرکت در چهار پروژه بین‌المللی در بخش سلامت شرکت کرده است.
این پروژه یکی از چهار پروژه تحقیقاتی است که توسط برنامه EPSRC مورد حمایت قرار گرفته است تا روی توسعه فناوری‌های مورد استفاده در بخش سلامت کار شود. افزایش جمعیت افراد کهنسال، نیاز به ارائه فناوری‌های درمانی جدید را افزایش می‌دهد.
نیل ریکت از مدیران ورسارین می‌گوید که استفاده از گرافن در بخش زیست‌پزشکی در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد. او معتقد است که این ماده می‌تواند تاثیر شگرفی روی تغییر محصولات داشته باشد.
ریکت می‌گوید: « این پروژه یک مثال بارز از همکاری نزدیک ما با دانشگاه منچستر است که حمایت مالی آن توسط EPSRC انجام شده‌است. تامین بودجه این پروژه توسط این سازمان نشان دهنده اهمیت گرافن برای EPSRC است. در حالی که ما روی هسته این فناوری تاکید داریم و به دنبال استفاده از گرافن و الیاف کربنی هستیم، بهره‌گیری از مزایای این مواد و فرصت‌های درازمدت آن از جمله اهداف ما است.»