سخنرانی متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری‌نانو در دانشگاه تهران برگزار شد

از سری سخنرانی‌های متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری‌نانو و در راستای تحقق طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» سخنرانی دکتر آزادی در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

از سری سخنرانی‌های متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری‌نانو و در راستای تحقق طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» سخنرانی دکتر آزادی در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

دکتر آزادی در این سخنرانی در رابطه با موضوع «نگاهی به مواد نرم زیستی در مقیاس نانو:
سنجش خواص مکانیکی به کمک میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)» به سخنرانی پرداخت. وی ابتدا به تشریح نحوه
عملکرد و معرفی انواع AFM پرداخته و پس از آن به کاربردهای میکروسکوپ 
نیروی اتمی اشاره نمود. سپس مزایا و نحوه بررسی خواص مکانیکی مواد نرم
زیستی با دستگاه  AFM را بیان کرد. دکتر آزادی در سخنرانی خویش
دستاوردها و نتایج تحقیقات خود را نیز تشریح کرد.

دکتر آزادی فارغ‌التحصیل رشته مهندسی بیومکانیک در دانشگاه البرتا کانادا در سال ۲۰۱۰ است و پس از آن در ابتدا به مدت ۴ سال به عنوان محقق پسادکتری در دانشگاه‌های البرتا و MIT مشغول به فعالیت بود و سپس به عنوان Assistant Professor, San Francisco State University و Present Visiting Research Scientist, MIT در حال فعالیت است.

طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به کشور و همچنین ایجاد ارتباط موثر دانشمندان غیرمقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و بنیاد ملی نخبگان‌ تدوین شده و در حال اجرا است.

در راستای تحقق این طرح و استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم، بنیاد ملی نخبگان با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو از اساتید، متخصصان، کارآفرینان و دانشمندان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور فعال در حوزه فناوری نانو برای سخنرانی در موسسات آموزشی و پژوهشی دعوت می‌نماید.

شایان ذکر است، جزئیات کامل طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» در صفحه این طرح بیان شده است.