فناوری‌نانو، بخش اولویت‌دار تحقیقات در وزارت علوم مالزی

وزارت علوم، نوآوری و فناوری مالزی همچنان فناوری‌نانو را به‌عنوان اولویت تحقیقاتی این کشور می‌داند. دلیل این امر، تاثیر این فناوری در بهبود اقتصاد مالزی است. اخیرا مجلس این کشور از این وزارتخانه گزارشی درباره روند آموزش فناوری‌نانو و تحقیقات در این حوزه خواسته است.

وزارت علوم، نوآوری و فناوری مالزی (MOSTI) اعلام کرد که همچنان تحقیقات در حوزه فناوری‌نانو به‌عنوان یکی از بخش‌های اولویت‌دار این وزارتخانه شناخته می‌شود. این اولویت‌گذاری به دلیل امکان استفاده از این فناوری به‌عنوان موتور رشد کشور مالزی است.
تحت برنامه یازدهم مالزی (۱۱MP) تحقیقات در حوزه فناوری‌نانو روی توسعه و کاربرد در بخش انرژی، محیط‌زیست، پزشکی، غذا، کشاورزی، الکترونیک و سلامت خواهد بود.
این سازمان در کنار تحقیق و توسعه برای رسیدن به نانومحصولاتی که می‌توانند تجاری‌سازی شوند، مسئولیت توسعه فناوری‌نانو را نیز به عهده دارد.
در سایه برنامه ۱۱MP، این وزارتخانه موضوع ایمنی نانومواد و خطرات آن را نیز دنبال می‌کند. MOSTI اعلام کرده به نامه چند تن از اعضاء مجلس این کشور که درخواست کرده بودند تا درباره وضعیت تحقیق و پژوهش در حوزه فناوری‌نانو اطلاعاتی داشته باشند، پاسخ داده است.
این وزارتخانه مسئول انجام آزمون‌های ایمنی روی نانومحصولاتی است که برای عموم عرضه شده و باید اثرات آنها روی انسان و محیط‌زیست ارزیابی کند.
بخش سلامت و دفاعی در میان حوزه‌هایی هستند که بیشترین منفعت را از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌نانو می‌برند.